Semestr autorski

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W lutym w Instytucie Grotowskiego rozpocznie się kolejny semestr autorski Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, czyli bezpłatny cykl zajęć prowadzonych przez wybitnych naukowców i intelektualistów. W tym roku akademickim prowadzącą będzie dr hab. Katarzyna Osińska.

O wspólnotach artystycznych w Rosji – nowy semestr autorski w Instytucie Grotowskiego

Dr hab. Katarzyna Osińska proponuje warsztaty pt. „Wspólnoty artystyczne w Rosji: studia, kolonie artystów, kółka, stowarzyszenia twórcze, salony". Zgłoszenie na semestr autorski przyjmowane są do 7 lutego 2014 roku na adres Karoliny Wycisk: karolina@grotowski-institute.art.pl. Zajęcia, na które złożą się około godzinny wykładu, a następnie dyskusja z udziałem uczestników, odbędą się w Sali Kinowej Instytutu Grotowskiego.

Podczas zajęć dr hab. Katarzyna Osińska rozwinie temat wspólnot artystycznych na wybranych przykładach ze środowisk artystycznych, niekoniecznie związanych z teatrem dramatycznym. Okresy aktywności różnego rodzaju wspólnot artystycznych w Rosji przypadają na przełom XIX i XX wieku, na lata dwudzieste i początek trzydziestych, na lata siedemdziesiąte XX wieku (szczególnie w dziedzinie sztuk plastycznych) oraz na okres po „pieriestrojce", kiedy – począwszy od lat dziewięćdziesiątych – w Rosji mamy do czynienia z prawdziwym boomem studyjności oraz rozkwitem różnego rodzaju „art-grup" w obszarze sztuk plastycznych.

Prowadząca podejmie próbę rozróżnienia między rozmaitymi formami wspólnotowości. Prześledzenie różnego typu wspólnot w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli na ustalenie, w jaki sposób zmieniała się podmiotowość wspólnot: od grup skupionych na sobie, zamkniętych w kręgu, w którym mamy do czynienia z wyraźną barierą między twórcą i odbiorcą po sytuację, w której członkami wspólnoty stają się widzowie, będący w istocie współtwórcami sztuki. Nie bez znaczenia dla tematu będą kwestie związane ze zmianami dokonującymi się w strukturze społecznej oraz reakcje na te zmiany w obszarach communitas. Jeden z wykładów poświęcony zostanie próbie zdefiniowania bądź prześledzenia zmian w rozumieniu takich pojęć, jak bohema, underground czy „tusowka" – nieprzetłumaczalne na język polski słowo oznaczające współczesną formę samoorganizacji środowiska artystycznego, pozbawioną wyraźnych granic oraz wyraźnych zasad ideowej wspólnoty. Katarzyna Osińska przyjrzy się także starym kategoriom, np. „życiotworzeniu", czyli zjawisku charakterystycznemu dla twórców i grup artystycznych z początku XX wieku, w perspektywie nowszych badań z zakresu antropologii i socjologii sztuki.

Wystąpienia będą ilustrowane przykładami rozmaitych wspólnot artystycznych z obszaru kultury rosyjskiej od przełomu XIX i XX wieku po przełom XX i XXI stulecia.

Dr hab. Katarzyna Osińska zajmuje się m.in. teatrem rosyjskim XX wieku, szczególnie jego nurtem studyjnym i laboratoryjnym, widowiskami masowymi, związkami teatru ze sztukami plastycznymi. W jej dorobku znajdują się pozycje odnoszące do wspólnot artystycznych w Rosji. W 2003 roku dr hab. Osińska w książce „Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow" przybliżyła problematykę dotyczącą działalności studiów teatralnych, także w ich aspekcie wspólnotowym – jako małych grup twórczych. Autorka wskazała wówczas na prekursorski charakter rosyjskich studiów z początku XX wieku wobec zjawisk charakterystycznych dla wielu nurtów teatru drugiej połowy minionego stulecia nie tylko w Rosji, ale i w świecie Zachodu. W pracy „Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje" podjęła natomiast temat ewolucji idei studyjności w drugiej połowie XX wieku, szerzej omawiając dwa przykłady jej realizacji: w teatrze prowadzonym przez Lwa Dodina oraz w Szkole Sztuki Dramatycznej Anatolija Wasiljewa.

Program zajęć:

Warsztaty I
10 lutego 2014 {poniedziałek} 18:00
Petersburg z początku XX wieku – jako przestrzeń realizacji idei „życiotworzenia": na przykładach stowarzyszeń i kółek

Warsztaty II
10 marca {poniedziałek} 18:00
Koktebel (miejscowość na Krymie) – nieformalna kolonia artystyczna stworzona przez poetę Maksymiliana Wołoszyna

Warsztaty III
12 maja {poniedziałek} 18:00
Studia wolnego tańca – sieć amatorskich grup artystycznych, szczególnie aktywnych w latach dwudziestych XX wieku, zainspirowanych występami Isadory Duncan, a także m.in. ideami Émila Jaques-Dalcroze'a

Warsztaty IV i V
2 czerwca {poniedziałek} 18:00
(zajęcia podwójne)
Lianozowo – lata siedemdziesiąte XX wieku, miejsce narodzin moskiewskiego konceptualizmu

Współczesne art-grupy oraz działania teatralne realizowane na zasadzie projektów

Koordynatorkami projektu są Sylwia Fiałkiewicz oraz Karolina Wycisk.

Więcej: http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1606

 

(-)
Materiał Organizatora
17 stycznia 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia