Seminaria Letnie Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań

Instytut Grotowskiego zaprasza

Instytut Grotowskiego zaprasza na wakacyjny cykl wykładów i warsztatów w języku angielskim

Seminaria Letnie Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań to dwutygodniowy program adresowany do osób z całego świata, które we współpracy z wybitnymi naukowcami chcą poszerzyć swoją wiedzę o teatrze i performansie, pogłębić umiejętność krytycznej analizy współczesnej kultury, a także poznać tradycje i współczesność teatru polskiego, w tym ta kże dokonania Jerzego Grotowskiego.

Letnie Seminaria przeznaczone są dla zamkniętej grupy uczestników (do 20 osób) wybranych na podstawie zgłoszeń.

Udział w programie jest płatny, zaś koszt dwutygodniowych zajęć to 300 euro (150 euro dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej).

Bezpłatne i otwarte dla wszystkich będą tzw. Public Lectures.

Zgłoszenia zawierające podstawowe informacje: imię i nazwisko, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania, wieku, miejscu studiów bądź pracy, zainteresowaniach kandydatów prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: fsylwia@grotowski-institute.art.pl do dnia 10 lipca 2011 roku.

Koordynator projektu:
Dariusz Kosiński

Kontakt:
Sylwia Fiałkiewicz fsylwia@grotowski-institute.art.pl.

Pełna informacja na www.grotowski-institute.art.pl

(-)
Materiały Organizatorów
8 lipca 2011

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...