Seminaria letnie w Instytucie Grotowskiego

kurs warsztatów i wykładów

W dniach 16-20 września kurs, który składa się z warsztatów i wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów badających przedstawienia i performanse. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 lipca.

Seminaria letnie Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań to program wykładów i warsztatów w języku angielskim adresowany do osób zainteresowanych teatrem i performansem, chcących we współpracy z naukowcami poszerzyć swoją wiedzę. Uczestnicy w trakcie kursu pogłębiają umiejętność krytycznej analizy współczesnej kultury oraz poznają tradycje i współczesność teatru polskiego, w tym także dokonania Jerzego Grotowskiego.

W tym roku główny nurt seminariów poprowadzi prof. Paul Allain z University of Kent, Canterbury. Przygotowany przez niego cykl wykładów i warsztatów pod tytułem "The Contemporary Performer: Practice meets Theory, East meets West" (Współczesny performer. Praktyka spotyka teorię, Wschód spotyka Zachód) nawiązuje do jego wieloletnich poszukiwań prowadzonych m.in. we współpracy z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych "Gardzienice" i z zespołem Tadashiego Suzukiego, a także w ramach British Grotowski Project. Uczestnicy tego kursu będą mogli wspólnie, teoretycznie i praktycznie eksplorować pole spotkań między oddzielonymi wcześniej dziedzinami i sposobami zdobywania wiedzy.

Kursowi prowadzonemu przez prof. Paula Allaina towarzyszyć będzie cykl wykładów prof. Dariusza Kosińskiego (Uniwersytet Jagielloński; Instytut im. Jerzego Grotowskiego), zatytułowanych "The Performers of Poland" (Performerzy Polski). W ich trakcie zarysowana zostanie interpretacja polskiej kultury jako performansu, która następnie będzie rozwijana poprzez omówienie dokonań czterech wiodących postaci polskiej kultury: Adama Mickiewicza, Jana Pawła II, Witolda Gombrowicza i Jerzego Grotowskiego.

Zgłoszenia w języku angielskim zawierające podstawowe informacje o miejscu zamieszkania, wieku, miejscu studiów bądź pracy, zainteresowaniach badawczych kandydatów prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres Sylwii Fiałkiewicz: fsylwia@grotowski-institute.art.pl do dnia 26 lipca 2013. Koszt kursu to 840 PLN/630 PLN (dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej). Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia. Liczba miejsc jest ograniczona, gdyż seminaria przeznaczone są dla zamkniętej grupy uczestników (do 20 osób) wybranych na podstawie zgłoszeń.

Szczegółowy program na: www.grotowski-institute.art.pl/files/summer-seminar-2013-1.pdf.

KOORDYNACJA PROGRAMU: Dariusz Kosiński, Sylwia Fiałkiewicz

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
10 lipca 2013

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...