Seminarium Stokfiszewskiego

Sztuka jako wehikuł wspólnoty

Igor Stokfiszewski - znany krytyk literacki, dramaturg, publicysta, członek zespołu Krytyki Politycznej, prowadzi od lutego semestr autorski pod tytułem "Sztuka jako wehikuł wspólnoty". Stokfiszewski dzieli się wynikami badań dotyczących sposobu kształtowania wspólnoty opartej na solidarności, wzajemności i trosce. Podczas spotkań otwarta jest również przestrzeń do dyskusji. Każde zajęcia odnoszą się do innego aspektu pojęcia wspólnoty - międzyludzkiej, duchowej, społecznej czy politycznej.

W poniedziałek, 29 kwietnia o g. 18, w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań odbędzie się kolejne seminarium Igora Stokfiszewskiego. Tematem spotkania będzie "Fakir", projekt zainicjowany w Łaźni Nowej.

Igor Stokfiszewski - znany krytyk literacki, dramaturg, publicysta, członek zespołu Krytyki Politycznej, prowadzi od lutego semestr autorski pod tytułem "Sztuka jako wehikuł wspólnoty". Stokfiszewski dzieli się wynikami badań dotyczących sposobu kształtowania wspólnoty opartej na solidarności, wzajemności i trosce. Podczas spotkań otwarta jest również przestrzeń do dyskusji. Każde zajęcia odnoszą się do innego aspektu pojęcia wspólnoty - międzyludzkiej, duchowej, społecznej czy politycznej.
Tym razem rozmowa toczyć się będzie dookoła "Fakira", projektu zainicjowanego w Łaźni Nowej. Opowiadanie Sławomira Mrożka "Fakir" posłużyło Bartoszowi Szydłowskiemu za odniesienie do nowohuckiej rzeczywistości początku lat 90. W 2011 roku zrealizował on spektakl na temat nadziei i rozczarowania oraz obietnicy cudu gospodarczego. Postawił wówczas ważne pytania o historię zdewastowanej dzielnicy i perspektywy jej mieszkańców. Spektakl stał się jednocześnie impulsem do podjęcia refleksji nad istnieniem wspólnoty wokół teatru oraz sztuki traktowanej jako narzędzie kreowania uniwersalnej wspólnoty. Wątek ten został podjęty w Meksyku.

Stokfiszewski, Szydłowski, Giovanni Castellanos i Przemysław Fiki zrealizowali tam projekt z udziałem mieszkańców Iztapalapy pt. "Fakir de Oriente". W Meksyku powstała Fabryka Sztuk i Zawodów Wschód (FARO) - wzorcowa instytucja dla kolejnych centrów kultury i rzemiosła. W miejscu, gdzie dominowało ubóstwo stworzono ośrodek kulturalny starający się łączyć materialne i kulturalne potrzeby ludzi. W FARO mieszkańcy Iztapalapy i innych rejonów mogą nauczyć się szycia, szlifierki, ciesielki i innych robót ręcznych, a także obsługi komputera czy pracy dziennikarskiej. Mogą też poznać rozmaite praktyki artystyczne. "Fakir" to projekt pomagający zrozumieć fakt, że kultura nie musi być bezradna wobec biedy i przemocy.
Otwarty Uniwersytet Poszukiwań to program regularnych spotkań o charakterze wykładów i warsztatów odbywających się w Instytucie Grotowskiego, adresowanych do wszystkich zainteresowanych poruszaną w ich trakcie tematyką, a w sposób szczególny do studentów uczelni wyższych. W ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań organizowane są m.in. semestry autorskie, czyli cykle wykładów i seminariów prowadzonych przez wybitnych naukowców i intelektualistów, poświęcone zaproponowanym przez nich tematom szczegółowym. Podczas poprzednich semestrów w Instytucie Grotowskiego gościli: dr Agata Adamiecka-Sitek, prof. Krzysztof Rutkowski, prof. Małgorzata Leyko, dr Łucja Iwanczewska.
Udział w seminariach jest bezpłatny. Można dołączyć w każdym momencie trwania cyklu. Zajęcia odbywają się w Sali Kinowej Instytutu Grotowskiego (Przejście Żelaźnicze 27, Wrocław).

(-)
Materiał organizatora
24 kwietnia 2013

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia