Sesja warsztatowa dla aktorów i reżyserów

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Od 28 kwietnia do 4 maja członkowie włoskiego laboratorium teatralnego Regula contra Regulam zapraszają do leśnej bazy Instytutu Grotowskiego na sesję otwartą.

Zespół Regula contra Regulam Teatro wraz z zaproszonymi gościnnie mistrzami prowadzi warsztaty dla aktorów i reżyserów, odbywające się regularnie dwa razy w roku w Brzezince, leśnej bazie Instytutu Grotowskiego. Jest to miejsce sprzyjające pracy twórczej i odpoczynkowi po całodziennym wysiłku. Każda sesja gromadzi praktyków, adeptów i uczonych z różnych kultur, stając się okazją zarówno do wspólnej pracy, jak i do prezentacji prac, konferencji czy pokazów wideo. XIV sesję otwartą Regula contra Regulam poprowadzą: Raúl Iaiza, założyciel zespołu Regula contra Regulam Teatro, oraz Isabelle Maurel. Praca twórcza skupi się na dramacie "Pokojówki" Jeana Geneta oraz zjawisku teatru w teatrze. Podczas sesji zaplanowano zajęcia grupowe oraz indywidualne, a dodatkowo prezentacje pracy, pokazy filmów i wykłady stanowiące uzupełnienie zajęć.

Program sesji, prowadzonej w językach angielskim i włoskim, przewiduje poranną pracę treningową oraz popołudniową twórczą. Codzienny trening będzie się składał z treningu fizycznego (ćwiczenia plastyczne, relacja dynamika-impuls, "rytmiczne ciało", akrobatyka aktora), treningu wokalnego (techniki oddychania i emisji głosu, rezonatory fizyczne, ćwiczenia wokalne, dynamiczne i agogiczne) oraz śpiewu (śpiew jednogłosowy i chóralny, chironomia, techniki intonacji i modulacji dźwięku, relacja głos-ruch-przestrzeń). Część treningową dopełnią: improwizacja oraz praca nad dynamicznym wykorzystaniem przestrzeni, ćwiczenia kompozycyjne, kompozycja i dramaturgia aktora, ścieżka kreacji, techniki montażu. Montaż końcowy, oparty na proponowanym tekście, zostanie zaprezentowany jako rezultat pracy. Przed wzięciem udziału w sesji uczestnicy powinni zapoznać się z dramatem "Pokojówki" i, jeśli to możliwe, przynieść ze sobą tekst w języku ojczystym.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Giulii Varotto: giulia@regulacontraregulam.eu do 17 marca 2014. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Instytutu Grotowskiego (www.grotowski-institute.art.pl/files/14%20open_session_rcr_application%20form.doc). Koszt uczestnictwa w warsztatach: 300 EUR (220 EUR dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej). Cena obejmuje wyżywienie oraz zakwaterowanie, ale nie obejmuje kosztów podróży do/z Wrocławia.

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
6 marca 2014

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...