Sezon w pięknie

Najlepsi poeci i najlepsza kawa w mieście

Dzisiaj artyści rzadko mówią o pięknie. O pięknie trochę wstyd mówić. Dlaczego? O tym między innymi podczas pierwszego spotkania z cyklu "Sezon w pięknie" będzie rozmawiać łódzki poeta Piotr Grobliński z nominowanym do Nagrody Nike Dariuszem Suską. Inauguracyjne spotkanie w ramach autorskiego cyklu poświęcone będzie twórczości Rainera Marii Rilkego.

Teatr Powszechny w Łodzi to miejsce, w którym widzowie mogą nie tylko oglądać spektakle. Proponujemy również wiele innych projektów, zgodnie z naszą ideą "Teatru blisko ludzi". Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy w teatrze poszukują różnych wartości. Zaprosiłam łódzkiego poetę Piotra Groblińskiego do realizacji autorskiego projektu, który obejmował będzie spotkania z ważnymi współczesnymi poetami. Wszystkie spotkania będą okazją do dyskusji w kontekście uniwersalnych wartości, uniwersalnych i ponadczasowych tematów – mówi dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi Ewa Pilawska. "Sezon w pięknie" to kontynuacja spotkań z poezją zatytułowanych "Moja-nasza ulubiona poezja", które odbywały się w Powszechnym od 2009 roku. Nowy projekt będzie miał inną formułę, ale oczywiście główny punkt ciężkości położony będzie na słowo – dodaje Ewa Pilawska.

Proponuję łódzkiej publiczności cykl spotkań pod nazwą, która jest parafrazą tytułu poematu Arthura Rimbaud. Dzisiaj artyści rzadko mówią o pięknie – sztuka komentuje rzeczywistość, szuka rozwiązań formalnych, zastanawia się nad sobą, bawi się w socjologię lub filozofię. O pięknie trochę wstyd dziś mówić, a przecież – wierzę w to głęboko – ludzie kontaktu z pięknem potrzebują. Pięknie przeczytana prawdziwie wielka poezja może przyciągnąć uwagę odbiorcy – mówi Piotr Grobliński, który w 2017 roku zaprasza widzów Teatru Powszechnego na spotkania z poezją. Każde spotkanie będzie poświęcone jednemu wielkiemu poecie XIX lub XX wieku (Rilke, Baudelaire, Leśmian, Eliot, Grochowiak, Merrill, Kawafis) i jednemu współczesnemu autorowi, z którym będziemy mogli spotkać się na żywo i porozmawiać o poezji. Wiersze obu twórców przeczytają aktorzy Teatru Powszechnego. Każde spotkanie będzie mieć temat przewodni – jeden z wielkich motywów literackich – dodaje Grobliński.

Rainer Maria Rilke i Dariusz Suska to bohaterowie pierwszego spotkania z cyklu „Sezon w pięknie. Tematem, który pozwolił połączyć obu poetów, jest przemijanie – często występujący w ich twórczości klasyczny motyw – zapowiada Piotr Grobliński.

Rainer Maria Rilke to austriacki poeta, urodzony w 1875 roku w Pradze. Debiutował w wieku 19 lat, kilka lat później opublikował także pierwsze książki prozatorskie. Autor Księgi godzin, Księgi obrazów i Poezji nowych, a także opartej na wątkach autobiograficznych powieści Malte. Pod koniec życia napisał dwa słynne cykle poetyckie, które zapewniły mu miejsce w historii Literatury światowej: Elegie duinejskie oraz Sonety do Orfeusza. Zmarł w 1926 roku.

Symbolistyczne wiersze Rilkego są dla miłośników poezji łatwo rozpoznawalne. Ich wyrazisty styl, oparty na plastycznym obrazowaniu i muzyczności, jest nie do podrobienia. Motywy śmierci, dzieciństwa, aniołów, nostalgia opadających jesienią liści tworzą spójny świat, w którym podstawą pisarstwa jest doświadczenie i kontemplacja wszelkich przejawów życia. Rilke to poeta bardzo ceniony przez innych pisarzy, także przez drugiego z bohaterów wieczoru – Dariusza Suskę.

Dariusz Suska urodził się w 1968 roku w Złotoryi. Z wykształcenia jest fizykiem, ale pracuje jako scenarzysta telewizyjny. Wydał siedem tomów wierszy, świetnie przyjętych przez krytykę i publiczność. Zbiór zatytułowany "Cała w piachu" (2004) znalazł się w finale Nagrody Nike, a "Duchy dni" (2012) były nominowane do Silesiusa, Orfeusza i Nagrody Literackiej „Gdynia".

Suska wykorzystuje w swej twórczości tradycyjne formy gatunkowe, np. vilanellę, często też pisze wierszem rymowanym. Umiejętnie łączy wyrafinowanie formalne z celową naiwnością spojrzenia na świat, oglądany często z pespektywy dziecka.

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza w niedzielę 5 lutego o 16:00. Wstęp wolny.

(-)
Materiał Teatru
30 stycznia 2017

Książka tygodnia

Wiersze prawie wszystkie. Tom I
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Agnieszka Osiecka

Trailer tygodnia