SL - nowe perspektywy

Stowarzyszenie Teatrów Niezależnych w Islandii

SL to Stowarzyszenie Teatrów Niezależnych w Islandii. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i prospołeczną liczącą około sześćdziesięciu zespołów,
z których część działa aktywnie, a część nie. Grupy teatralne pojawiają się
i znikają, jednakże silna podstawa w ilości dwudziestupięciu grup wypracowała swoje stałe miejsce na krajowej i zagranicznej scenie teatralnej

W przeciągu ostatnich dziesięciu lat, w sektorze działań artystycznych – teatralnych zaobserwować można wiele zmian, w wyniku których grupy wchodzące w skład SL rosną w siłę. W sezonie 2006 – 2007 ponad 255 tysięcy widzów obejrzało przedstawienia powstałe pod szyldem stowarzyszeń SL
w Islandii i za granicą. To zdecydowanie znacząca liczba w zestawieniu z ogólną frekwencją w islandzkich teatrach.  

Członkowie SL stali się siłą napędową dla nowej formy pisarskiej uwzględniającej działania teatralne w Islandii.  W ostatnich latach członkowie SL wyprodukowali wiele nowych dzieł, długo oczekiwanych przez publiczność islandzką. Niezwykle ważnym elementem pracy niezależnych grup są podróże artystyczne, podczas których w całej Islandii oraz poza granicami kraju zaprezentowane zostają spektakle. SL odniosło wielki sukces w ostatnich latach, a w zeszłym roku  niezależne grupy zdobyły większość ważnych nagród w ramach Icelandic Drama Awards w Griman. Od trzynastu lat, w imieniu miasta Rejkjavik, SL zarządza teatrem i kinem Tjarnarbio znajdującym się w centrum stolicy. Teatr Tjaranarbio będzie ponownie otwarty w 2010 roku po gruntownym remoncie, otwierając nowe perspektywy i tworząc nową platformę dla niezależnych zespołów teatralnych
w Islandii w przyszłych latach.

Karolina Staneczek
Materiały Teatru
20 marca 2010

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...