Słowo w poezji, muzyce i spektaklu

Mistrzowie słowa - Centrum Kultury w Lublinie

Dziś, jutro i pojutrze odbędą się polsko-ukraińskie spotkania mistrzów słowa. Recytatorzy z obu krajów przyjeżdżają dzisiaj do Lublina.

- To ciekawe zderzenie słów i emocji na poziomie recytacji. Wielkim wydarzeniem na pewno będzie spotkanie z Iwanem Małkowyczem, znanym ukraińskim pisarzem. To postać ogromnie ważna - mówi Anna Krawczyk z Pracowni Słowa w Centrum Kultury.

Iwan Małkowycz należy do pokolenia pisarzy, którzy w latach osiemdziesiątych podjęło walkę o literacką odrębność. Jest reprezentantem tzw. nurtu poezji konstatacji, która charakteryzuje się nawiązaniem do codzienności, przelotnością, zawężeniem perspektywy do osobistego świata. W 1992 roku założył pierwsze prywatne wydawnictwo literatury dziecięcej o nazwie "A-BA-BA-HA-ŁA-MA-HA", nawiązującej do wypowiedzi dziecka w jednym z opowiadań Iwana Franki. Będzie także jurorem w poetyckim pojedynku. Uczestnicy będą mogli startować w konkursie w obu językach-polskim i ukraińskim. - Te języki to całkiem inne sposoby recytacji - mówi Anna Krawczyk.

O godz. 18 odbędzie się spektakl "Topola", przygotowany przez Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów na podstawie tekstu T. Szewczenki.

Jutro o godz. 17 wystąpi chór męski Kairos, który jako jedyny w Polsce prezentuje jednocześnie śpiewy cerkiewne oraz fragmenty liturgii ormiańskiej, gruzińskiej i greckiej.

Mistrzowie słowa
Centrum Kultury
Peowiaków 12
3-5 kwietnia, start o 15

SH
Polska Kurier Lubelski
4 kwietnia 2009

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...