Śluby kawalerskie

"Straszny dwór" - reż. Natalia Babińska - Opera Nova w Bydgoszczy

„Gawęda dworzan w baszcie pod broną" (1840) opublikowana w zbiorze szkiców historyczno-obyczajowych „Stare gawędy i obrazy" Kazimierza Władysława Wójcickiego , znana była Janowi Chęcińskiemu, autorowi libretta do „Strasznego dworu".

Dwa bracia znaleźli w papierach ojcowskich skrypt dłużny Stolnika na pokaźną sumę pieniędzy .Jeden z nich ,który ślubował życie w stanie kawalerskim, wyjechał po odbiór tych pieniędzy do dworu Stolnika. Z miejsca zakochał się tam w jednej z jego córek. Potem ściągnął do gościnnego domu brata. Ten nie oparł się wdziękom drugiej córki Stolnika...

Prawda, że znajomo brzmi? Czytamy libretto „Strasznego dworu", tej „polskiej epopei operowej" poprzez naszą literaturę: Paska, Niemcewicza, Chodźkę, Fredrę, Mickiewicza, Pola ...Mamy tu mit sarmacki ,pogodny świat pana Soplicy, sielankę szlachecką.

Jaki sekret skrywa ten polski dwór? Jaki potrzebny jest do niego klucz? Tradycja, historia?

Bydgoska scena operowa sięgała już po „Straszny dwór" czterokrotnie (1958,1969,1976,1994-inauguracja I BFO). Obecna realizacja będzie pierwszą przygotowaną w gmachu Opery przy ul. Focha i znakomicie wpisuje się w obchody Roku Moniuszkowskiego.

Przed realizatorami , zespołami artystycznymi i pracowniami Opery Nova jeszcze ostatnie ,intensywne dni prób. Premiera w sobotę o godz.19. Drugi spektakl w niedzielę, 28 IV o godz.18. Biletów już brak, ale na każde z przedstawień można będzie nabyć wejściówki na miejsce stojące po 50 i 30 zł.

„Niechaj żyje straszny dwór!" XXVI Bydgoski Festiwal Operowy zaczniemy z przytupem!

Ewa Chałat
Materiał Opery
27 kwietnia 2019

Książka tygodnia

ahat ilī. Siostra bogów. Sceny dramatyczne
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Olga Tokarczuk, Zbigniew Mikołejko

Trailer tygodnia

11. Międzynarodowy Fes...
Wiesław Czołpiński
To będzie twórcze spotkanie młodych l...