Solaris w TR Warszawa

"Solaris" - reż: Natalia Korczakowska - TR Warszawa

"Solaris" na podstawie powieści Stanisława Lema to nowy spektakl TR Warszawa w reżyserii Natalii Korczakowskiej z muzyką Marcina Maseckiego.

Milczący ocean, bardziej realny niż wszelkie wytwarzane przez pokolenia naukowców pozory rzeczywistości, był istotą i początkiem solarystyki, teraz jest świadkiem jej końca. Nauka powołana dla sprawy Kontaktu z myślącym oceanem przez dziesięciolecia przyciągała ludzi wybitnych.

Pytanie o sens solarystyki to pytanie o sens nauki w ogóle, uwikłanej w społeczeństwo i jego instytucje, to pytanie o granice ludzkiego poznania.

6 listopada 2009 (piątek) g. 19:00, Teatr TR Warszawa, ul Marszałkowska 8, www.trwarszawa.pl


Zycie Warszawy
3 listopada 2009

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia