Spektakl rusza w trasę

"Bóg Niżyński" - reż. Piotr Tomaszuk - Teatr Wierszalin w Supraślu

Już 12 września Teatr Wierszalin rozpoczyna realizację tournes po Polsce w ramach projektu TEATR POLSKA. Przedstawienie "Bóg Niżyński" zostanie pokazane w 15 miejscowościach w tym m.in. w Tykocinie, Sejnach, Suwałkach i Bielsku Podlaskim.

TEATR POLSKA ma na celu ułatwienie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia otrzymują dofinansowanie prezentacji spektakli w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

W tegorocznym programie weźmie udział 19 teatrów, które zaprezentują swoje przedstawienia w 91 miejscowościach w całej Polsce. Objazdy odbędą się między 6 sierpnia a 30 listopada 2014 roku.

TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(-)
Materiał Teatru
9 września 2014

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia