Spektakle Kolektywu Kobietostan

"Kobietostan. Chór na jedną aktorkę" - reż. Joanna Lewicka - Instytut Grotowskiego we Wrocławiu

W dniach 3 i 4 listopada 2018 w Instytucie Grotowskiego zaprezentowane zostaną spektakle Kolektywu Kobietostan: „Kobietostan. Chór na jedną aktorkę" w reżyserii Joanny Lewickiej o utopijnym państwie rządzonym przez kobiety oraz „Maria K.", czyli opowieść o Marii Komornickiej – kobiecie, która stała się mężczyzną, realizowaną wspólnie z grupą teatralną Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu w reżyserii Agnieszki Bresler.

Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa złożona z artystek i działaczek społecznych, realizujących wspólnie inicjatywy dla kobiet. W swoich działaniach podejmują tematykę wielowymiarowości kobiety i jej roli w społeczeństwie. Kolektyw powstał z inicjatywy wrocławskiej aktorki i działaczki społecznej, laureatki plebiscytu „30 Kreatywnych Wrocławia" Agnieszki Bresler, w jego skład wchodzą także reżyserka Joanna Lewicka, dramaturżka Magdalena Mróz, artystka multimedialna Maria Porzyc, fotografka Paulina Anna Galanciak oraz scenografka El Bruzda. Premiera „Kobietostanu", pierwszego spektaklu grupy, miała miejsce 8 marca 2018 roku w Instytucie Grotowskiego.

Spektakl „Kobietostan. Chór na jedną aktorkę" to artystyczna próba skupienia niesłyszalnych polifonii w głosie jednej aktorki – Agnieszki Bresler, która staje się komentatorką życia i wyśpiewuje pieśń o zbiorowej tęsknocie za lepszym światem. „Wszystko zaczyna się od marzenia. Od utopii. Od wizji Kobietostanu, krainy, w której kobiety zostały uwolnione od wszelkiej opresji. Mają władzę i potrafią z niej mądrze korzystać [...]" – pisze Magdalena Piekarska w recenzji „Ucieczka do Kobietostanu" („Gazeta Wyborcza"). Tekst spektaklu powstał na podstawie rozmów z kobietami m.in. z Zakładu Karnego w Krzywańcu, Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu czy Schroniska św. Brata Alberta. Przedstawienie wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet, propagując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną. „Kto nie widział, niech zobaczy koniecznie! [...] Każda kobieta i każdy mężczyzna powinien obejrzeć «Kobietostan. Chór na jedną aktorkę» i wyjątkową Agnieszkę Bresler. To porządna lekcja życia, pięknie opowiedziana" – podsumowuje Małgorzata Matuszewska w artykule „Za takim utopijnym, dobrym światem tęsknimy wszyscy" („Gazeta Wrocławska").

Kolejny spektakl, „Maria K." jest rezultatem współpracy Agnieszki Bresler z grupą teatralną Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu pod Zieloną Górą. To opowieść o niezwykłej kobiecie, polskiej poetce i nowatorce przemian społecznych Marii Komornickiej, odtrąconej przez społeczeństwo i napiętnowanej za radykalną odwagę. Komornicka w wieku trzydziestu jeden lat w społecznym buncie i metaforycznym akcie samospalenia wrzuciła do pieca wszystkie swoje kobiece suknie i oświadczyła światu, że jest mężczyzną. Historia Marii jest opowieścią o kobietach-bohaterkach, o zbiorowej sile kobiet i o solidarności, którą rodzi radykalny akt odwagi. Spektakl powstał w ramach minigrantów Funduszu Feministycznego. Premiera odbyła się 25 kwietnia 2018 roku.

Bilety do nabycia na http://bilety.grotowski-institute.art.pl oraz przed spektaklami.

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
29 października 2018
Portrety
Joanna Lewicka

Książka tygodnia

Dostojewski. Portret intymny
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Alex Christofi

Trailer tygodnia

"Odlot" - reż. Anna Au...
Anna Augustynowicz
Tytułowy Odlot nie jest jednak tylko ...