Spotkania z Jerzym Grotowskim

Prezentacja najnowszej książki Zbigniewa Osińskiego

28 października o godz. 18:00 w Sali Teatru Laboratorium odbędzie się promocja książki "Spotkania z Jerzym Grotowskim".

Notatki, listy, studium", wydanej przez słowo/obraz terytoria z Gdańska. Autor, Zbigniew Osiński, teatrolog, współzałożyciel Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu i jego wieloletni dyrektor artystyczny i naukowy, próbuje podsumować swoją przygodę z twórczością Grotowskiego. Książkę wypełniają notatki ze spotkań autora z Grotowskim, listy różnych osób do Zbigniewa Osińskiego dotyczące Jerzego Grotowskiego, listy Grotowskiego do Osińskiego, a także studium „Dzieło Jerzego Grotowskiego jako «przedmiot badań»". Spotkanie poprowadzą Monika Blige i Dariusz Kosiński. Wstęp wolny.

Zbigniew Osiński w swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim różnymi odmianami teatru poszukującego i eksperymentalnego XX wieku, opisywanymi, analizowanymi i interpretowanymi zarówno pod względem ich dziejów, jak i idei i zjawisk kulturowych, stanowiących ich kontekst. Jest na polskim gruncie teatrologicznym pionierem historii połączonej ściśle z antropologią kultury. Tradycji teatralnej poświęcił większość swoich prac. Jest najbardziej znany jako badacz życia i dorobku Jerzego Grotowskiego oraz różnych aspektów dziejów i działalności jego teatru. Z Grotowskim spotkał się po raz pierwszy w listopadzie 1962 roku, gdy wraz z zespołem przyjechał on do Poznania z gościnnymi prezentacjami „Akropolis" według Stanisława Wyspiańskiego. To spotkanie okazało się przełomowym momentem w życiu naukowym Osińskiego, który w niedługim czasie nawiązał stały kontakt z Grotowskim i zespołem, pozostając jego historykiem i badaczem do dziś.

(-)
Materiał Teatru
22 października 2013

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...