Spotkanie, poświęcone przyszłości teatru

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

16 marca 2012 roku o godzinie 16.00 w Instytucie Teatralnym odbędzie się spotkanie, poświęcone przyszłości teatru, zorganizowane z okazji wydania przez Instytut książki Frédérica Martela Theater. O zmierzchu teatru w Ameryce.

Współorganizatorem dyskusji jest Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego, na którego zaproszenie autor przyjechał do Polski . Dzień wcześniej Martel weźmie udział w debacie na temat przyszłości finansowania kultury "Kto zapłaci za kulturę?" w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (więcej informacji: http://www.okf.uw.edu.pl/pl/wydarzenia/kto-zapaci-za-kultur.html).

W panelu wezmą udział: Frédéric Martel oraz Paul Bargetto, amerykański reżyser teatralny, prof. Barbara Fatyga, kulturoznawca i socjolog, Maciej Nowak, dyrektor Instytutu Teatralnego oraz Michał Zadara, reżyser teatralny. Spotkanie poprowadzi Piotr Olkusz.

Książkę Frédérica Martela publikujemy ze względu na jej szczególną aktualność i bezpośredni związek z toczącą się obecnie w Polsce debatą na temat modeli finansowania kultury, a w szczególności teatru. Debacie tej nie towarzyszy rodzima naukowo-metodologiczna refleksja, przewidująca możliwe skutki podejmowanych dziś decyzji.
"Theater" jest esejem naukowym o walorach popularyzatorskich, pełną erudycji opowieścią o historii i zmiennych losach teatru w Stanach Zjednoczonych. Na tle historycznych epok autor kreśli sylwetki postaci ważnych dla kształtowania i rozwoju amerykańskiego systemu teatralnego - reżyserów, producentów, dramatopisarzy. Opisuje powstanie i ewolucję instytucji teatralnych, pokazuje jak na przestrzeni dekad, podczas kolejnych prezydentur, zmieniała się rola państwa w finansowaniu tej sfery życia kulturalnego. Autor, odpowiadając na pytanie o strukturę i finansowanie amerykańskiego teatru, wskazuje na te elementy polityki fiskalnej, które spowodowały komercjalizację scen instytucjonalnych (system producencki Broadwayu) i powolny upadek ambitniejszego działania artystycznego. Szczegółowo omawia także działalność uniwersytetów, fundacji, organizacji non profit i pokazuje ich dzisiejsze uprzywilejowane miejsce w systemie finansowania oraz aktywność w walce z zaistniałym kryzysem. Wskazując mechanizmy, które doprowadziły do upadku teatru w USA, ostrzega Europę przed automatycznym absorbowaniem amerykańskich rozwiązań ekonomicznych w sferze kultury. Komercjalizacja w Europie może mieć jeszcze poważniejsze i nieodwracalne skutki, ponieważ nie ma tu podobnego zaplecza tzw. trzeciego sektora, instytucji non-profit, które mogłyby stawić opór upadkowi tak ważnej dla Starego Kontynentu dziedziny sztuki. Książka Frédérica Martela "Theater" to obszerne i ciekawe opracowanie, zwłaszcza, że o amerykańskim systemie kulturalnym w Europie nadal wiemy bardzo niewiele.


Frédéric Martel (ur. 28 października 1967) jest doktorem socjologii, pisarzem i dziennikarzem francuskim. Posiada również kilka innych stopni naukowych w dziedzinie filozofii, nauk politycznych i prawa. Pracował w Ambasadzie Francuskiej w Rumunii (1990-1992), był doradcą ds. polityki kulturalnej w Ministerstwie Kultury (1992), w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych oraz doradzał premierowi Michelowi Rocardowi (1993-1994). W latach 2001 - 2005 był attaché kulturalnym w ambasadzie Francji w USA. Wykładał na Uniwersytecie Harvarda i na New York University (2004-2006). Publikował teksty publicystyczne i naukowe w "Magazine Litteraire", "L'Express", "Dissent", "The Nation", "Haaretz". Prowadzi własną audycję - Masse Critique - na temat mediów w publicznym radiu France Culture. Jest także redaktorem naczelnym internetowego magazynu kulturalnego na portalu nonfiction.fr. Kontynuuje działalność naukową, prowadząc zajęcia ze studentami na głównych uniwersytetach amerykańskich (Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Berkeley i MIT) oraz we Francji w Institut d'Études Politiques de Paris i w Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris.

Najważniejsze książki:
1. "Philosophie du droit et philosophie politique d'Adolphe Thiers", LGDJ, 1995
2. "The Pink and the Black, Homosexuals in France since 1968", Le Seuil, 1996
3. "La longue marche des gays", Gallimard, 2002
4. "Theater. Sur le déclin du théâtre en Amérique et comment il peut résister en France", La Découverte, 2006
5. "De la culture en Amérique" ("Culture in America"), Gallimard, 2006 (na polski przetłumaczona jako Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, 2008)
6. "Mainstream, Enqute sur cette culture qui plaît tout le monde" (polski przekład: Czarna Owca 2011).

„Mainstream” - aut. Frédéric Martel - Wydawnictwo Czarna Owca

(-)
Materiał Instytutu
17 marca 2012

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...