Spotkanie wokół książki Freddiego Rokema

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza na spotkanie wokół książki Freddiego Rokema "Filozofowie & ludzie teatru. Myślenie jako przedstawienie" wydanej przez Księgarnię Akademicką, które odbędzie się 14 listopada 2014 roku o godzinie 19:00.

W spotkaniu wezmą udział: Freddie Rokem oraz Mateusz Borowski, Joanna Krakowska, Dorota Sajewska i Małgorzata Sugiera.

Dyskusja toczyć się będzie wokół wzajemnych relacji między teatrem i ludźmi teatru a filozofią i filozofami, kontynuując w pewnym sensie cykl wykładów "Filozofie teatru", wygłaszanych w Instytucie Teatralnym w pierwszej połowie 2014 roku. W centrum rozmowy znajdą się kwestie specyfiki powiązań teatru i filozofii w ostatnim stuleciu, kiedy coraz częściej w nazwach teatrów i grup teatralnych pojawiało się określenie "laboratorium", a performanse artystyczne zaczęły wprost podejmować zagadnienia zawarowane dotąd dla nauki, z drugiej zaś strony uprawianie filozofii nabierało pod różnymi względami cech performatywnych.

Freddie Rokem

"Filozofowie & ludzie teatru. Myślenie jako przedstawienie" (Księgarnia Akademicka 2014)

W książce "Filozofowie ten drugi zaś często wykorzystuje scenę jako model rzeczywistości i narzędzie ułatwiające. Dzięki temu książka "Filozofowie & ludzie teatru" proponuje nową perspektywę oglądu teatru i filozofii - na wybranych przykładach przedstawia koncepcję myślenia jako cielesnego działania i współdziałania.

Książka do nabycia w Księgarni "PROSPERO" prowadzonej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
8 listopada 2014

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia