Spotkanie z autorem

Zapraszamy na spotkanie z autorem, już dziś, o 18.00 w bydgoskiej Kawiarni Literackiej, Modraczek.

KRYSTIAN KAJEWSKI ( ur. 1977 ) - pisarz, dramaturg i poeta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister filologii polskiej, studiował również filmoznawstwo. Wieloletni organizator Kulturkampf Fest, a w latach 2009 – 2012 redaktor audycji radiowej Kulturkampf na antenie Radia Alfa. Tworzy przede wszystkim literaturę awangardową, pełną niedopowiedzeń i poszukującą: Dziennik Boga, ABCDARIA, ABCDRAMA, ABCDEUS, F, SIC ET NON.

Zbiór opowiadań ABCDALI(2019) Krystiana Kajewskiego – jednego z najciekawszych pisarzy wywodzących się z krakowskiego kręgu literackiego – jest erudycyjnym utworem, będącym świadectwem pisarskiego talentu autora, umiejętnie łączącego w swym dziele estetyczne pasje z niezwykle trafnym ich opisem.

MAMMOGRAFIA ( 2023)

Jest to książka będąca żałobnym lewiatanem literackim, który pochłania czytelnika bogactwem treści, obrazów, form i wynurzeń autora, oscylujących wokół faktu ostatecznego, jakim jest śmierć jego matki... Jest to więc również spowiedź z totalnego doświadczenia, jakim jest egzystencja samego pisarza, rozpoczęta w łonie kobiety, która odeszła, a teraz staje się centrum świata, wokół którego krąży myśl i słowo twórcy Mammografii.

Krystian Kajewski
Dziennik Teatralny Bydgoszcz
9 listopada 2023

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia