Spotkanie z Frédériciem Martelem w IT

o książce "Theater. O zmierzchu teatru w Ameryce"

16 marca o godz. 16 w Instytucie Teatralnym odbędzie się spotkanie, poświęcone przyszłości teatru, zorganizowane z okazji wydania przez IT książki Frédérica Martela "Theater. O zmierzchu teatru w Ameryce"

Współorganizatorem dyskusji jest Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego, na którego zaproszenie autor przyjechał do Polski. Dzień wcześniej Martel weźmie udział w debacie na temat przyszłości finansowania kultury "Kto zapłaci za kulturę?" w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (więcej informacji: http://www.okf.uw.edu.pl/pl/wydarzenia/kto-zapaci-za-kultur.html)

W panelu wezmą udział: Frédéric Martel oraz Paul Bargetto, amerykański reżyser teatralny, prof. Barbara Fatyga, kulturoznawca i socjolog, Maciej Nowak, dyrektor Instytutu Teatralnego oraz Michał Zadara, reżyser teatralny. Spotkanie poprowadzi Piotr Olkusz

Książkę Frédérica Martela publikujemy ze względu na jej szczególną aktualność i bezpośredni związek z toczącą się obecnie w Polsce debatą na temat modeli finansowania kultury, a w szczególności teatru. Debacie tej nie towarzyszy rodzima naukowo-metodologiczna refleksja, przewidująca możliwe skutki podejmowanych dziś decyzji

"Theater" jest esejem naukowym o walorach popularyzatorskich, pełną erudycji opowieścią o historii i zmiennych losach teatru w Stanach Zjednoczonych. Na tle historycznych epok autor kreśli sylwetki postaci ważnych dla kształtowania i rozwoju amerykańskiego systemu teatralnego - reżyserów, producentów, dramatopisarzy. Opisuje powstanie i ewolucję instytucji teatralnych, pokazuje jak na przestrzeni dekad, podczas kolejnych prezydentur, zmieniała się rola państwa w finansowaniu tej sfery życia kulturalnego. Autor, odpowiadając na pytanie o strukturę i finansowanie amerykańskiego teatru, wskazuje na te elementy polityki fiskalnej, które spowodowały komercjalizację scen instytucjonalnych (system producencki Broadwayu) i powolny upadek ambitniejszego działania artystycznego. Szczegółowo omawia także działalność uniwersytetów, fundacji, organizacji non profit i pokazuje ich dzisiejsze uprzywilejowane miejsce w systemie finansowania oraz aktywność w walce z zaistniałym kryzysem. Wskazując mechanizmy, które doprowadziły do upadku teatru w USA, ostrzega Europę przed automatycznym absorbowaniem amerykańskich rozwiązań ekonomicznych w sferze kultury. Komercjalizacja w Europie może mieć jeszcze poważniejsze i nieodwracalne skutki, ponieważ nie ma tu podobnego zaplecza tzw. trzeciego sektora, instytucji non-profit, które mogłyby stawić opór upadkowi tak ważnej dla Starego Kontynentu dziedziny sztuki. Książka Frédérica Martela "Theater" to obszerne i ciekawe opracowanie, zwłaszcza, że o amerykańskim systemie kulturalnym w Europie nadal wiemy bardzo niewiele

(-)
Materiały Organizatorów
16 marca 2012

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia