Sprawa kobieca według Anny Baumgart

"Sprawa kobieca w Polsce" - reż. Anna Baumgart - Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Społeczniczki, badaczki, aktywistki, artystki – przy symbolicznym, kartonowym stole Anny Baumgart usiądą wyłącznie kobiety. Uznana artystka wizualna, reżyserka, scenografka i producentka przygotowuje właśnie dla Festiwalu Łódź Czterech Kultur performans-instalację Sprawa kobieca w Polsce. Łódź 2018. Premierowo zaprezentuje ją na scenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka już za miesiąc – 8 września.

Anna Baumgart podejmuje tematy związane z problemami współczesnych kobiet i ich rolami życiowymi. Przygotowywana na wrzesień Sprawa kobieca w Polsce. Łódź 2018 odwołuje się do dwóch prac: Dinner Party Judy Chicago oraz The Famous Women Dinner Service, 1932-34, Vanessy Bell i Duncana Granta. Pierwsza z nich uznawana jest za symbol sztuki feministycznej i za jedno z najistotniejszych dzieł sztuki XX wieku. Druga, starsza o dekady, to wystawiona tylko raz w Piano Nobile Gallery w Londynie protofeministyczna praca, prezentująca w formie portretów na talerzach sylwetki kobiet ważnych historycznie.

performansie-instalacji Anny Baumgart pojawią się i stół i zastawa. Na Małej Scenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi miejsca przy stole zajmą artystki, krytyczki sztuki, aktorki, pisarki, polityczki, badaczki czy aktywistki miejskie – zaproszono ponad 50 kobiet. Obecność potwierdziły między innymi: Aurelia Mandziuk-Zajączkowska, Anka Leśniak, Kasia Gauza, Eliza Gaust, Ewa Bloom Kwiatkowska, Iza Desperak, Bogna Stawicka, Ewa Kamińska-Bużałek, Inga Kuźma czy Agata Zbylut.

Przed każdą z nich znajdzie się talerz z portretem kobiecym, przedstawiającym autorkę instalacji z przebitym bokiem na tle flagi. Ta wariacja na temat ikonicznego obrazu EL Lissitzkiego Czerwonym klinem bij w białych odwołuje się do tradycji konstruktywistycznej i dziedzictwa rewolucyjnego artystów działających w Łodzi. Kolejnym jej symbolem, będą widmowe postaci Katarzyny Kobro i Róży Luksemburg, grane przez obecne na scenie aktorki. W warstwie dramaturgicznej instalacja składać się będzie z wygłoszonych tekstów krytycznych Katarzyny Bojarskiej, Agaty Araszkiewicz i Katarzyny Lewandowskiej oraz z partii aktorskich napisanych przez Wiktora Rusina, a granych przez Annę Kłos i Klarę Bielawkę. Instalację Anny Baumgart współtworzą również Irek Zając (kostiumy) oraz Wojtek Radtke.

W swoim tekście Katarzyna Bojarska zajmuje się dekonstrucją stereotypu przemocy, jako męskocentrycznej wizji historii, a Agata Araszkiewicz skupia się na krytyce seksistowskiej kultury i na ciele, jako nowej formie podmiotowej afirmacji – zapowiada Anna Baumgart. – Z kolei Wojtek Radtke, w autorski sposób wykorzystując swoją bazującą na kulinarnych odwołaniach sztukę, żonglować będzie symbolem «mleka», jako feministycznej metafory «białego atramentu» nienapisanej historii kobiet, których wkład w kulturę jest ciągle umniejszany i zaciemniany oraz «czarnego mleka», czyli upodrzędniania pracy reprodukcyjnej i afektywnej kobiet – dodaje artystka.

erformatywność instalacji zakłada elementy niewyreżyserowane i przeplatanie się tekstów napisanych ze spontanicznie wygłaszanymi uwagami uczestniczek debaty, które w rozmowie wybiorą 50 figur kobiecych, najważniejszych dla naszego regionu geopolitycznego.

remiera performansu odbędzie się 8 września o g. 17:00. Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Szczegóły rezerwacji znaleźć można na stronie www.4kultury.pl.

o nie jedyna premiera teatralna Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Agnieszka Jakimiak, specjalnie dla łódzkiej imprezy, przygotowuje spektakl Gala '68. Wolność to luksus, będący swoistym hołdem dla protagonistek i protagonistów artystycznych oraz politycznych przełomów sprzed półwiecza.

Festiwal Łódź Czterech Kultur jest kontynuacją Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, powstałego z inicjatywy Witolda Knychalskiego. Organizowane od 16 lat wydarzenie odwołuje się do otwartości i różnorodności miasta, które przez lata było tyglem kultur i narodowości – wielonarodowym ośrodkiem przemysłowym w samym sercu Polski. Opowiada o współistnieniu, tolerancji i porozumieniu, do których kluczem jest język sztuki: teatr, muzyka czy sztuki wizualne.

 tym roku jego hasłem przewodnim jest Kultura buntu, rozumiana jako wyjątkowy potencjał kulturotwórczy, wynikający z postawy kwestionującej narzucony porządek świata, wyrażanej przez różne formy działalności artystycznej.

rganizatorem festiwalu jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Na budżet tegorocznej edycji składają się: miejskie dofinansowanie w wysokości 1 200 000 złotych, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 400 000 złotych oraz dotacje od partnerów i sponsorów.

Projekt:
Anna Baumgart

Performują:
Agata Araszkiewicz
Anna Baumgart
Klara Bielawka
Anna Kłos
Wiktor Rusin
Katarzyna Lewandowska
Wojtek Radtke / Mleko
Irek Zając / Kostiumy

Joanna Karpińska
Materiał organizatora
9 sierpnia 2018
Portrety
Agata Baumgart

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia