Sprostowanie Doroty Buchwald dot. artykułu Bronisława Wildsteina

Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, wystosowała sprostowanie do tygodnika "Sieci" dotyczące artykułu autorstwa Bronisława Wildsteina.

Szanowni Państwo,

W opublikowanym w 38 numerze Państwa tygodnika artykule "Dwa listy, czyli czyj teatr", autorstwa pana redaktora Bronisława Wildsteina, znalazły się m.in.: zdania: "I jeszcze. Rzecznik dyscypliny finansowej ukarał w minionym roku panią dyrektor. W normalnych warunkach...".

W związku z tym enigmatycznym i niewątpliwie pobudzającym wyobraźnię czytelników sformułowaniem, wyjaśniam, co następuje.

Naruszenie odkryte przez kontrolerów Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które skierowało wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sierpniu 2017 roku nie dotyczyło jakichkolwiek nadużyć finansowych, ale spraw proceduralnych - braku pisemnie wyrażonej akceptacji, czyli de facto formuły "zatwierdzam", na 18 rozliczeniach na dofinansowanie objazdów przedstawień teatralnych w programie Teatr Polska w roku 2015. Winą dyrektora Instytutu Teatralnego, który choć sam nie dokonuje wszystkich czynności, to za wszystkie odpowiada, według orzeczenia Międzyresortowej Komisji Orzekającej był brak nadzoru nad stosowaniem procedury.

"Komisja podzieliła stanowisko oskarżenia w zakresie kary i postanowiła, zgodnie z wnioskiem o ukaranie, orzec wobec Obwinionej karę upomnienia. Stosownie bowiem do art. 35 uondfp, karę upomnienia można wymierzyć w szczególności w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych, którego stopień dla finansów publicznych nie jest znaczny. W ocenie Komisji kara upomnienia jest adekwatna do czynu popełnionego przez Obwinioną, uwzględnia bowiem cele kary w zakresie prewencji ogólnej i szczególnej. Komisja, wymierzając najłagodniejszą z kar, wzięła pod uwagę fakty przemawiające na korzyść Obwinionej, tj. dotychczasową niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na podstawie art. 167 ust. 1 uondfp. Komisja obciążyła obwinioną obowiązkiem uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania w wysokości 316,18 zł." (Z Orzeczenia MKO, sygn. akt:BDF3.4801.49.2017).

Od wyroku się nie odwoływałam i opłatę uiściłam.

I jeszcze jeden komentarz do stwierdzenia - "Czy trzeba coś dodać? Może tylko to, że każdy, kto ma zielone pojęcie o postawie i poglądach patrona Instytutu, dziwi się, że nie wstał on z grobu, aby przepędzić całe to podszywające się pod niego towarzystwo". Otóż Profesor Raszewski nie wstał z grobu nawet wtedy, kiedy autor książki Bronisław Wildstein był gościem i bohaterem jednej z pierwszych rozmów zorganizowanych w Instytucie Teatralnym jego imienia wokół powieści "Mistrz", inspirowanej biografią i działalnością Jerzego Grotowskiego. Ta informacja, jak wiele innych, których nie umiał odnaleźć redaktor Bronisław Wildstein, znajduje się na wortalu e-teatr.

Dorota Buchwald

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
21 września 2018

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia

WIELKIE GORĄCE SZYBKIE...
Zapowiedź reżysera.
W jaki sposób powstał wszechświat i c...