Staff Only - zwycięża w Rzeszowie

6. Festiwal Nowego Teatru - 58. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

Nagroda Główna im. Joanny Puzyny-Chojki dla spektaklu „Staff Only" Biennale Warszawa.

W dniach 29 listopada – 5 grudnia w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej zobaczyliśmy spektakle z wielu teatrów całej Polski m. in.: Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru Bałtyckiego, w Koszalinie, Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Biennale Warszawa i Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Spektakle Nurtu Głównego (konkursowe) zostały wybrane przez Tomasza Domagałę - krytyka teatralnego i dyrektora Festiwalu Jana Nowarę. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było: „JA I/CZY WSPÓLNOTA".

Prezentujemy wyniki obrad jurorów i wynik plebiscytu publiczności:

Nagroda Główna im. Joanny Puzyny-Chojki dla spektaklu „Staff Only" Biennale Warszawa!
Nagrody jury dziennikarskiego:
Jury dziennikarskie w składzie:
- Rafał Bolanowski
- Katarzyna Cetera
- Marcin Czarnik
- Adam Głaczyński
- Joanna Gościńska
- Mateusz Kaliński, Agata Skrzypek
- Joanna Ostrowska
- Paweł Stangret
- Ryszard Zatorski
- sekretarz Monika Midura
po obejrzeniu siedmiu spektakli konkursowych podczas 06. Festiwalu Nowego Teatru
w Rzeszowie w dniach 29 listopada–4 grudnia:
„Jak ocalić świat na małej scenie?" Teatru im. Zygmunta Hübnera w Warszawie w reż. Pawła Łysaka
„Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna" Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie w reż. Piotra Ratajczaka
Idioci Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w reż. Marcina Wierzchowskiego
„Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający" Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w reż. Mikołaja Mikołajczyka
„Mistrz i Małgorzata" Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w reż. Cezarego Ibera
„Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną" Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w reż. Pawła Świątka
„Staff Only" Biennale Warszawa w reż. Katarzyny Kalwat

podjęło decyzję o przyznaniu honorowej Nagrody Specjalnej Jury Dziennikarskiego za inteligentne i życzliwe przypomnienie, że prowincja to stan świadomości, a nie miejsce na mapie oraz za zwrócenie uwagi na siłę wspólnoty, która bierze się z siły jednostki w teatrze i poza nim spektaklowi "Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna" Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie w reżyserii Piotra Ratajczaka.
Nagrodę Główną im. Joanny Puzyny-Chojki w kwocie 6 000 zł za najpełniejsze oddanie idei nowego teatru sformułowanej przez Joannę Puzynę-Chojkę oraz myśli przewodniej tegorocznej edycji Festiwalu „Ja i/czy wspólnota", aktualność tematu, podjęcie dyskusji nad relacją wspólnota – inny, rozszerzenie tego, co rozumiemy pod pojęciem projektu teatralnego, a także dekonstrukcję sposobów mówienia o polskości zawartej w języku spektaklowi "Staff Only" Biennale Warszawa w reżyserii Katarzyny Kalwat.
Nagroda Publiczności:
Komisja w składzie:
 Marta Bieszczad
 Renata Pisarek
 Krystyna Przebieradło
 Wioletta Ptak

odbyła posiedzenie 4 grudnia 2019 r. i dokonała przeliczenia przyznanych przez publiczność głosów.
Poszczególne spektakle konkursowe uzyskały następującą ilość punktów:
 711 „Jak ocalić świat na małej scenie?"
 726 „Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna"
 841 „Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający"
 842 „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną"
 998 „Mistrz i Małgorzata"
 1038 „Staff Only"
Nagrodę Publiczności w wysokości 6 000 zł otrzymuje spektakl, który zebrał liczbę 1240 punktów – "Idioci" Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w reżyserii Marcina Wierzchowskiego.

(-)
Materiał organizatora
6 grudnia 2019

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...