Stanowisko ws. „Notatnika Teatralnego"

Teatr Powszechny w Warszawie

Z niepokojem obserwujemy zapowiedzi dotyczące przyszłego funkcjonowania „Notatnika Teatralnego", a konkretnie wstrzymania jego finansowania przez Instytut Książki, placówkę podlegającą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powszechnie uznane pismo, wydawane od 1991 roku, jest bezcennym świadectwem życia teatralnego w Polsce, na bieżąco dokumentuje najważniejsze wydarzenia teatralne, publikuje nowe dramaty, wywiady z twórcami oraz inne, ważne teksty wspierające recepcję polskiej sztuki.

Działania zmierzające do likwidacji finansowania „Notatnika Teatralnego" mają znamiona cenzury ekonomicznej i prewencyjnej. To także kolejny objaw niebezpiecznej tendencji do ograniczania dyskusji o teatrze w polskich mediach. Publiczne instytucje odpowiedzialne za jakość życia kulturalnego mają za zadanie utrzymywać cenne, wieloletnie inicjatywy i stymulować ich rozwój, a nie niszczyć je z pobudek ideologicznych czy politycznych.

Dyrekcja i Zespół Teatru Powszechnego w Warszawie

(-)
Materiał Teatru
7 kwietnia 2018

Książka tygodnia

Wybór poezji
Wydawnictwo Ossolineum
Zbigniew Herbert

Trailer tygodnia

Wiele demonów
Jacek Gomb