Starowieyski, Batory, Pągowski...

27. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych - 2 -21 października - 2021

Jeszcze przez kilka dni trwa wystawa plakatów MFSPiN.

Starowieyski, Batory, Pągowski... Jeszcze przez kilka dni trwa wystawa plakatów MFSPiN.

Jeszcze przez kilka dni (do 28 października) w kawiarni Szykier w Łodzi można oglądać wystawę „Galeria plakatu Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych", która towarzyszy tegorocznej edycji festiwalu, przebiegającej pod hasłem „Artysta w kryzysie".

Wystawa w kawiarni Szykier prezentuje plakaty kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, który od 1994 roku odbywa się w Teatrze Powszechnym w Łodzi (początkowo jako Ogólnopolski Permanentny Festiwal Sztuk Przyjemnych).

Przez kilkanaście lat dyrektor artystyczna i twórczyni Festiwalu Ewa Pilawska zapraszała do autorskiej interpretacji wybitnych artystów - w ten sposób powstała Galeria Plakatu Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.

Galerię otwiera praca Franciszka Starowieyskiego z 2003 roku. Ten rok był szczególną cezurą czasową – wówczas Festiwal zyskiwał nowe oblicze artystyczne, a do jego nazwy (obok „sztuk przyjemnych") dołączyły „sztuki nieprzyjemne". Od tego momentu każda kolejna edycja Festiwalu otrzymywała nowy, zupełnie inny w charakterze i formie wyrazu plakat. Dziś na Galerię składają się plakaty Franciszka Starowieyskiego, Waldemara Świerzego, Rafała Olbińskiego, Andrzeja Pągowskiego, Stasysa Eidrigeviciusa, Sławomira Iwańskiego, Eugeniusza Geta-Stankiewicza, Lexa Drewińskiego, Michała Batorego, Eugeniusza Skorwidera i Maxa Skorwidera, Piotra Młodożeńca i Stanisława Fijałkowskiego. W ostatnich latach autorami plakatów były studia graficzne - Progressivo, Ortografika i Widok.

Miłosz Słota
Materiał organizatora
27 października 2021

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia