Startuje nowy cykl wykładów otwartych.

Teatr Narodowy w Warszawie

Konstantemu Stanisławskiemu, Bertoltowi Brechtowi i Jerzemu Grotowskiemu poświęcamy.

COŚ TY ATENOM...?

Tegoroczny cykl wykładów w Teatrze Narodowym poświęcamy trzem legendarnym reformatorom teatru XX wieku: Konstantemu Stanisławskiemu, Bertoltowi Brechtowi i Jerzemu Grotowskiemu. Jak ich wizje wpływają na uprawianie i rozumienie teatru dzisiaj? Czy ich propozycje inspirują współczesnych twórców? Gdzie można znaleźć nieoczywiste ślady ich działalności?

Zaczynamy od Stanisławskiego i jego koncepcji aktorstwa. Dzieło tego rosyjskiego aktora i reżysera, współzałożyciela Moskiewskiego Teatru Artystycznego, stanowi punkt wyjścia do rozmów o przeobrażeniach sztuki teatru w ciągu ostatnich stu lat.

8 października 2016,g. 15.00, scena Studio

Katarzyna Osińska

Poezja pedagogiki. Stanisławski według Marii Knebel i Anatolija Wasiljewa

Katarzyna Osińska – dr hab. prof. Instytutu Slawistyki PAN. Zajmuje się historią teatru rosyjskiego XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem nurtu studyjnego i laboratoryjnego, twórczością m.in. Jewgienija Wachtangowa, Wsiewołoda Meyerholda, Anatolija Wasiljewa. Opublikowała m.in. Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow (słowo/obraz terytoria, 2003), Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje (słowo/obraz terytoria, 2009).

(-)
Materiał Teatru
28 września 2016

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia