Sterroryzować widza

cykl "Nowa myśl teatralna"

Pokaz przedstawienia "Versus" rozpoczyna tegoroczną edycję cyklu "Nowa myśl teatralna". Jego reżyser, Argentyńczyk Rodrigo Garcia, nazywany jest teatralnym terrorystą.

"Versus", scen. i reż. Rodrigo Garcia, wyk. Patricia Alvarez, Ameilia Diaz, Ruben Escamilla, Farat Studio, ul. Notecka 22, bilety: 30 - 40 zł, rezerwacje: tel. 22 379 33 00, sobota (3.10) - niedziela (4.10), godz. 19.

Pokaz przedstawienia "Versus" rozpoczyna tegoroczną edycję cyklu "Nowa myśl teatralna". Jego reżyser, Argentyńczyk Rodrigo Garcia, nazywany jest teatralnym terrorystą.

Nowy Teatr przedstawia warszawskim widzom przedstawienia i twórców, którzy rzadko pojawiają się na międzynarodowych festiwalach. Prezentacjom ich twórczości towarzyszą publikacje szerzej prezentujące ich dorobek. Tak będzie w przypadku Garcii - teatr wydaje przy okazji jego wizyty antologię dramatów. Tworzone są przez niego przede wszystkim na użytek przedstawień we własnej reżyserii.

Rodrigo Garcia pierwszy raz pojawił się w Polsce przy okazji przeglądu Europejskiej Nagrody Premio Europa we Wrocławiu. Otrzymał tam nagrodę Nowe Rzeczywistości Teatralne, ale i zbulwersował widzów dręczeniem zwierząt w prezentowanych przedstawieniach.

W zaproszonym do Warszawy "Versus" podobne sceny nie mają się pojawiać. To cykl impresji i scen nawiązujących do walki o niepodległość, zarówno w kategoriach narodów, jak i jednostki przeciwstawiającej się narzucanym przez społeczeństwo normom. Spektakl zostanie zaprezentowany dwa razy, 4 października odbędzie się po nim rozmowa z reżyserem.

Agnieszka Rataj
Rzeczpospolita
3 października 2009

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia