Strindberg na gnieźnieńskiej scenie

"Panna Julie" - reż. Filip Gieldon - Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

W Teatrze Fredry w Gnieźnie pierwsza premiera w tym roku. „Panna Julie" Augusta Strindberga to historia o pożądaniu, statusie i podziałach społecznych.

„Panna Julie" to najbardziej znana sztuka szwedzkiego pisarza, dramaturga, prekursora nowoczesnego te-atru, od niemal 130 lat grana z powodzeniem na całym świecie. Wychodząc od klasycznego tekstu, twórcy spektaklu zadają pytania o dzi-siejsze relacje międzyludzkie. Czy we współczesnym społeczeństwie prze-stały obowiązywać sztywne podziały klasowe, czy może tylko zmieniły swoją formę? Czy dla miłości nie ma żadnych granic, czy też obowiązują w niej pewne nienaruszalne reguły?

Sam Strindberg w przedmowie do „Panny Julie" deklaruje, że jego postaci to nowoczesne charaktery żyjące w epoce przejściowej, bardziej pośpiesznej, histerycznej, niż ta poprzednia. Przedstawił je jako bardziej rozchwiane, rozbite, jako mieszanki starego z nowym. Panna Julie to charakter nowoczesny – nie dlatego, by półkobieta, wróg mężczyzn, była zjawiskiem nowym, bo zawsze istniała, lecz dlatego, że teraz została odkryta, wystąpiła publicznie i narobiła hałasu – pisze autor.

- Julie była dla autora reliktem przemijających czasów, przedstawicielką sta-rej arystokracji, która sama wie, że jest skazana na zagładę – mówi Karolina Kapralska, dramaturg. Jednak, gdy bliżej przyjrzymy się bohaterom sztuki, odrzucimy hrabiow-skie tytuły i XIX-wieczne zależności społeczne, w swoim rozwibrowaniu, niepewności, rozbiciu i samotności jawią się jako postaci niepokojąco nam bliskie i zaskakująco współczesne – dodaje.

Rozpisany na trójkę postaci dramat z niezwykłą precyzją ukazuje wiwisekcję uczuć i zależności mię-dzy ludźmi. Na gnieźnieńskiej scenie w roli Julie – gościnnie Matylda Paszczenko, należąca od roku 1999 do zespołu Teatru im. Stefa-na Jaracza w Łodzi oraz aktorzy Teatru Fredry – Michalina Rodak w roli Krystyny, Paweł Dobek w roli Jeana. Spektakl reżyseruje Filip Gieldon przy współpracy scenograficznej Anny Tomczyńskiej.

Jak relacje władzy, podziały społeczne i walka płci zostaną przedstawione na gnieźnieńskiej scenie? Premiera spektaklu „Panna Julie" w piątek – 10 lutego o g. 19.00. Na spektakle popremierowe Teatr Fredry w Gnieźnie zaprasza 11 lutego o g. 19.00 i 12 lutego o g. 18.00. Spektakl zobaczyć będzie można również 9, 10 i 11 marca.

(-)
Materiał Teatru
10 lutego 2017
Portrety
Filip Gieldon

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia