Świat się kręci w Ateneum

8. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "KATOWICE - DZIECIOM"

"Ósemka na plakacie 8. Festiwalu «Katowice - Dzieciom» jest w kształcie śmigła, które oznacza wielki ruch. W Teatrze Ateneum przez cały rok, a zwłaszcza wiosną, właściwie wszystko kręci się wokół tego wydarzenia" - mówi Krystyna Kajdan, Dyrektor Festiwalu.

Począwszy od Dnia Dziecka przez pięć dni trwania Festiwalu będzie można w Katowicach obejrzeć łącznie 24 spektakle na dwóch scenach – w Teatrze i w Galerii Ateneum. W Festiwalu udział weźmie 11 teatrów z Polski, Węgier i Chin. 8 teatrów uczestniczyć będzie w konkursie – 5 spektakli polskich i 4 węgierskie.

V-ce Prezydent Katowic Krystyna Siejna podkreśla wielką wagę pięknej nazwy Festiwalu „Katowice – Dzieciom”, który staje się jedną z bardzo ważnych soczewek skupiających działalność miasta na rzecz dzieci. Pozwala wejrzeć w ich potrzeby i sprostać oczekiwaniom tak wymagających i najszczerszych widzów. Z perspektywy kulturalnej działalności miasta, znaczącą rolę festiwalu podkreśla również Edyta Sytniewska, uznając wydarzenie za „wymierny efekt pracy w zakresie edukacji najmłodszych”.

Wśród zaprezentowanych katowickim widzom przedstawień, przeważać będą spektakle kameralne, małoobsadowe, które przede wszystkim mają sprowokować dzieci do twórczego myślenia i pokazać drogę dla odważnego fantazjowania. Spektakle odwoływać się będą zarówno do klasycznej tradycji teatru lalkowego, jak i swoistej awangardy. Pojawią się również przedstawienia o niewątpliwych walorach dydaktycznych (choć unikające nachalności), tak jak spektakl logopedyczny „AOEUIY” Teatru K3 z Białegostoku czy żartobliwa opowieść o życiu św. Franciszka, zrealizowana przez teatr z Opola. Jedno z pokazanych poza konkursem przedstawień będzie zapoznaniem z perfekcyjną animacją wschodnich mistrzów z Chin – klejnotu sztuki orientu, drugie z kolei, które na Śląsk przyjedzie z Budapesztu, przywoła tradycję lalkowych teatrów ulicznych. Prowokujący głębszą refleksję spektakl, skupiony będzie wokół bohaterów o ludowym rodowodzie i niecodziennej historii o wykradnięciu czasu przez piekielnych przybyszów. Obcojęzyczne spektakle tłumaczone będą symultanicznie dla wszystkich widzów, których pomieścić jest w stanie sala Ateneum. Poza konkursem zaprezentują się również gospodarze. Katowicki teatr wystawi swoje dwa najnowsze spektakle: „Jak pingwiny Arką popłynęły” oraz oparte na wielkiej poezji zrodzonej z ludowej wyobraźni „Ballady i romanse”.

Karel Brožek, przewodniczący festiwalowej komisji kwalifikacyjnej wśród rozmaitych kryteriów wyboru teatrów, wskazuje dwie zasady naczelne. Komisja chciała zadbać przede wszystkim o to, aby zaprezentowane przedstawienia były naprawdę dla dzieci. Większość festiwali lalkowych, to wydarzenia interesujące przede wszystkim dorosłych i krytyków, tutaj projektowanym widzem jest widz najmłodszy, przedszkolny. Drugie ważne, wymienione przez Brožka, kryterium komisji kwalifikacyjnej dotyczy samej istoty teatru lalkowego. Wyborami spektakli kierowało pragnienie rehabilitacji lalki, która od długiego czasu stopniowo znika z teatru lalkowego wypierana przez żywy plan. Tymczasem to w kontaktach z najmłodszym widzem kwestia niezwykle istotna, zupełnie zmieniająca poziom i sposób komunikowalności przedstawienia.

Nowocześnie i klasycznie, ludowo i orientalnie, refleksyjnie i rozrywkowo, dydaktycznie i zabawnie, logopedycznie i pantomimicznie – tak zapowiada się tegoroczny Festiwal. Makro zdarzenie dla mikro widzów. Od 1 czerwca – świat się kręci w Ateneum.

Marta Baron
Dziennik Teatralny
28 maja 2009

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia