Szansa dla młodych

"Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu"

Możliwość zrealizowania własnego projektu, atrakcyjne warsztaty, wizyty studyjne w instytucjach kultury, szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych kompetencji - na to wszystko mogą liczyć białostoccy studenci oraz absolwenci studiów wyższych w ramach wyjątkowego programu wolontariackiego "Wolontariat dla kultury", organizowanego przez pięć białostockich instytucji.

Teatr dramatyczny im. Aleksandra Węgierki czeka na zgłoszenia do 13 grudnia!

Czym ten program różni się od innych? Przede wszystkim, daje szansę młodym ludziom - wolontariuszom możliwość autentycznego rozwoju zawodowego, przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze kultury po zakończeniu studiów. Normalną praktykę wolontariacką łączy bowiem ze specjalnym cyklem szkoleniowym. Proponuje udział w warsztatach, wprowadzających w różne aspekty funkcjonowania instytucji kultury, pozyskiwania funduszy, edukacji i animacji kulturalnej. Poprowadzą je eksperci z całego kraju oraz pracownicy instytucji uczestniczących w programie, tj.: Teatru Dramatycznego oraz Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Zamenhofa, Galerii im. Sleńdzińskich i Muzeum Wojska. Ponadto wolontariusze wezmą udział w serii wizyt studyjnych, poznając wszystkie partnerskie instytucje - ich metody pracy, zasady funkcjonowania, realizowane programy. Na koniec zaś będą mieć możliwość zrealizowania autorskiego projektu!

Na czym zatem będzie polegał udział w programie? Każdy ochotnik ma możliwość wybrania jednej z pięciu instytucji i tylko w niej będzie realizować praktykę wolontariacką. Jednak dzięki zawiązanemu między tymi organizacjami partnerstwu, wolontariusz dostanie szansę szerszego poznania sektora kultury w mieście: za sprawą wizyt i zajęć, które stanowią część wspólną programu i odbywać się będą w każdej z pięciu instytucji. Nabór do programu rozpoczyna się w piątek 29 listopada i potrwa do 13 grudnia. Praktyka wolontariacka i zajęcia ruszą w styczniu i potrwają ok. 6 miesięcy.

Program "Wolontariat dla kultury" jest pierwszą tego typu ofertą w naszym regionie i unikatowym projektem na skalę kraju. Po raz pierwszy bowiem kilka, bardzo różnych programowo instytucji decydują się nie tylko czerpać z pomysłów, zaangażowania i kreatywności wolontariuszy, ale też oferuje im w zamian atrakcyjny program podnoszenia kompetencji.

By wziąć udział w programie, wystarczy zapoznać się z regulaminem, wypełnić ankietę zgłoszeniową i wysłać ją na adres: wolontariatdlakultury@gmail.com. Dokumenty te można znaleźć na stronie instytucji, w zakładce Wolontariat. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 grudnia do godz. 24.00 (mailowo) lub do godz. 17.00 (w punkcie kasowym Muzeum Wojska w Białymstoku), jeśli ktoś zdecyduje się je dostarczyć osobiście.

Koordynatorzy wolontariatu w Teatrze Dramatycznym:

Monika Bania: edukacja@dramatyczny.pl

(-)
(PAP)
3 grudnia 2013

Książka tygodnia

Tamara Łempicka. Sztuka i skandal
Wydawnictwo Marginesy
Laura Claridge

Trailer tygodnia