Szerokie pole oddziaływania

Liceum Plastyczne w Słupsku będzie współpracować z Nowym Teatrem im. Witkacego

W dniu 25.02.2016 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Liceum Plastycznym przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku a Nowym Teatrem im. Witkacego.

Strony porozumienia postanowiły podjąć współpracę służącą rozwojowi i propagowaniu kultury teatralnej wśród młodzieży. Porozumienie dotyczy szczególnie współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów. Celem jest również podnoszenie poziomu kształcenia i rozwój kulturalny młodzieży. Słupski teatr udostępni swój obiekt i bazę techniczną do realizacji inicjatyw podejmowanych przez uczniów i nauczycieli Liceum Plastycznego. Podobnie słupski „Plastyk" będzie służył swoim zapleczem technicznym.

- Bardzo się cieszymy, że nawiązaliśmy współpracę z Nowym Teatrem. Teatr jest tym rodzajem sztuki, która przez swój interdyscyplinarny charakter ma bardzo szerokie pole oddziaływania. Wielokierunkowość oddziaływania, stwarza szerokie możliwości wykorzystania teatru w pracy z młodzieżą. Nasza szkoła stale poszukuje osób i instytucji, które mogą wspierać jakość realizowanego procesu edukacyjnego i wychowawczego. Będziemy starać się kreować różne inicjatywy i wspierać w realizacji wspólnych planów – mówi Robert Zając, dyrektor administracyjny w Liceum Plastycznym przy ZSI w Słupsku.

Na dokumencie podpisy złożyli dyrektor Liceum Plastycznego przy ZSI w Słupsku mgr Monika Stępnik i dyrektor Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku Dominik Nowak.

To kolejne w ostatnim czasie porozumienie o współpracy zawarte przez Liceum Plastyczne przy ZSI Słupsku. Wcześniej słupska szkoła nawiązała współpracę m.in. z Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i Teatrem im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. W marcu br. odbędzie się również uroczystość nadania imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza Liceum Plastycznemu w Słupsku. Wydarzeniu będzie towarzyszył szereg rozłożonych w czasie przedsięwzięć artystycznych.

(-)
Materiał Teatru
29 lutego 2016

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...