Szkoła Pedagogów Teatru

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego otwiera nabór

Oferta adresowana jest przede wszystkim do pracowników i współpracowników teatrów, które brały udział w którejkolwiek edycji programu Lato w Teatrze od 2008 roku oraz do osób współpracujących z tymi instytucjami i organizacjami, które mają aspirację do stworzenia działów edukacyjnych w swoich placówkach oraz przymierzają się do udziału w tegorocznym projekcie LWT.

Szkoła Pedagogów Teatru zaprojektowana została jako 9 dwudniowych spotkań warsztatowych, które będą odbywały się od lutego do listopada 2013 roku w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Celem organizowanego szkolenia jest podniesienie kompetencji i zdobycie nowych umiejętności w obszarze pedagogiki teatralnej przez pracowników teatrów, którzy są odpowiedzialni za kształt i jakość działań edukacyjnych.

Chcielibyśmy, żeby Instytut Teatralny był miejscem, gdzie pedagodzy teatralni mogą uzyskać:
• inspirację,
• merytoryczne wsparcie,
• szansę na wymianę doświadczeń.

Program szkolenia

8-9 lutego 2013, dr Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski), wykład + warsztat
8.02, 15.00-19.00, Teatr Jana Dormana. Między teatrem impresji a teatrem ekspresji.
9.02, 10.00-18.00, Metoda twórcza Jana Dormana na przykładzie Młynka do kawy.

8-9 marca 2013, prof. dr hab. Anna Brzezińska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza),wykład + warsztat
Psychologia dzieci i młodzieży – co warto wiedzieć, zanim zacznę działać teatralnie.

5-6 kwietnia, Aleksandra Daszkowska-Kamińska (Szkoła Liderów), warsztat
Wzmocnij w sobie lidera! Warsztat wspierający kompetencje liderskie edukatorów.

17-18 maja 2013, Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego), warsztat
Warsztat reżyserującego pedagoga teatru – jak w pracy artystycznej łączyć pomysły dzieci/ młodzieży z własną koncepcją reżyserską.

7-8 czerwca 2013, Konrad Sobczyk (mediatorzy.pl), warsztat
Ewaluacja w zespole artystycznym. Tworzenie przestrzeni współpracy.

26/27/28 sierpnia 2013, Iwona Wojnicka, warsztat
System 9 punktów: choreografia grupowa. Wykorzystanie geometrii w przestrzeni sceny, ruchu indywidualnego i grupowego w pracy z grupami początkującymi.

7-8 września 2013, Magdalena Kubecka(Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), warsztat
Język projektu – myślenie projektem: formularze i wnioski.

4-5 października 2013, Karolina Pluta (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę"), Magdalena Szpak (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego), warsztat
Diagnoza potrzeb edukacyjnych instytucji (ze szczególnym uwzględnieniem potencjału teatru) oraz budowanie strategii działań w partnerstwie ze społecznością lokalną.

22-23 listopada 2013, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, warsztat + spektakl
Projektowanie warsztatów do przedstawień teatralnych.

 

(-)
Materiały Instytutu
12 stycznia 2013

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia