Szydłowski laureatem

Nagroda im. Józefa Dietla II edycja 2008/2009

Nagroda im. Józefa Dietla II edycja 2008/2009. W tym roku laureatem Nagrody został Bartosz Szydłowski - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Łaźnia Nowa. Nagroda zostanie wręczona 19 marca 2009 r. w Święto Świętego Józefa, Patrona Krakowa i Prezydenta Dietla, w Sali Fontany w krakowskich Krzysztoforach. W tym dniu odbędzie uroczysta Gala.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym lub prawnym prowadzącym swoje działania na terenie województwa małopolskiego za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego i rozwoju regionalnego.

Fundatorem nagrody jest Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla, która chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające na rzecz dobra ogólnego w Krakowie i Małopolsce, a także pragnąc podkreślić wkład osoby Józefa Dietla w rozwój naszej Małej Ojczyzny, mając na celu promocję postaw patriotycznych i obywatelskich ustanowiła w 2007 roku Nagrodę im. Józefa Dietla.

W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja Nagrody. Jej laureatem został dr Krzysztof Pawłowski - Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu.

Nagrodę przyznaje Kapituła, w której zasiadają: Andrzej Sztorc - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego, Małgorzata Radwan-Ballada - Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa, Prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, Prof. Karol Musioł - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Krzysztof Pawłowski - laureat I edycji Nagrody, Piotr Legutko - Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego, Bogdan Wasztyl - Dyrektor Oddziału TVP w Krakowie oraz Bogumił Nowicki - Prezes Korporacji, Przewodniczący Kapituły.

O Korporacji, jak i o Nagrodzie można się więcej dowiedzieć na stronie internetowej .

Informacje o tegorocznym laureacie:
 
Pan Bartosz Szydłowski urodził się w 1968 roku we Wrocławiu. Od szóstego roku życia mieszka w Krakowie. Dzieciństwo spędził na nowohuckim blokowisku, tam ukończył szkołę podstawową i liceum. Studiował psychologię, italianistykę, historię sztuki i filozofię. W roku 1994 ukończył Instytut Sztuk Audiowizualnych, czyli tzw. filmoznastwo, gdzie również otworzył przewód doktorski. Kolejny etap to studia na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST ukończone w 1998 roku. W czasie studiów pracował jako hydraulik, stolarz, malarz, demolation man, barman. Sporo podróżował po świecie. Jeszcze jako student reżyserii /1996/ poświęcił się tworzeniu Łaźni - niezależnej sceny teatralnej na krakowskim Kazimierzu, miejscu twórczych spotkań, otwartych projektów. Był założycielem stowarzyszenia, reżyserem i inicjatorem większości powstających w siedzibie stowarzyszenia działań. W roku 2005 został dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Łaźnia Nowa w Nowej Hucie. Poświęca się rewitalizacji dzielnicy, promuje dobrą energię i realizuje projekty, dla których Nowa Huta jest najważniejszą inspiracją i które wzmacniają tożsamość lokalną mieszkańców. Pan Bartosz Szydłowski to m.in. dyrektor artystyczny obchodów 70-tych i 75-tych urodzin Sławomira Mrożka w Krakowie; od 2001 roku - pomysłodawca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Genius Loci, którego naczelnym hasłem było "wietrzenie Krakowa"; od roku 2008 pomysłodawca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego festiwalu Boska Komedia Tegoroczny laureata był uhonorowany nagrodą Nike-Allianz za działalność kulturalną w roku 2007. Jest także laureatem Gwarancji Kultury za wydarzenie roku 2007 /Wyspiański Underground/ przyznawanych przez Telewizję Kultura.

(-)
Wrota Małopolski
16 marca 2009

Książka tygodnia

Ksiuty z Melpomeną
vis-a-vis
Stefan Wiechecki

Trailer tygodnia

Maskarada – Międzynaro...