Tadeusz Różewicz przyjedzie do Łodzi

szkoła filmowa wręczy tytuł doktora honoris causa

Tadeusz Różewicz, jeden z najwybitniejszych polskich poetów, autor światowej dramaturgii określanej mianem teatru realistyczno-poetyckiego, zostanie uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Uroczystość odbędzie się 14 kwietnia, o godz. 12, w Muzeum Miasta Łodzi.

Choć urodzony w 1921 roku w Radomsku Tadeusz Różewicz niechętnie przyjmuje nowe tytuły (ma na koncie wiele światowych doktoratów) i niezbyt często ostatnio podróżuje, to zaproszenie do Łodzi już przyjął. Po uroczystości nadania mu tytułu wygłosi przemówienie. 

Utwory Tadeusza Różewicza są tłumaczone na 42 języki, m.in. angielski, niemiecki, francuski, serbsko-chorwacki, szwedzki, fiński, duński i wydawane na wielu kontynentach. W swoich dziełach Różewicz pyta o człowieka, egzystencję, czujnie wsłuchuje się w ducha czasu. Może to, prócz odnowy języka literatury, stanowi o tak wielkiej jego popularności?

O Różewiczu mówi się jako o odnowicielu formy teatralnej, zafascynowanego teatrem "otwartym" i scenicznymi sposobami wyrażania wewnętrznych niepokojów człowieka współczesnego.

Jako dramaturg zadebiutował w 1960 roku "Kartoteką". W kolejnych latach napisał słynne: "Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja", "Stara kobieta wysiaduje", "Na czworakach", "Białe małżeństwo", "Do piachu", "Pułapka", "Kartoteka rozrzucona".

Poeta był wielokrotnie nagradzany, zgodnie z życzeniem przyjaciela, Leopolda Staffa, który w 1955 roku pisał: "Jubilat Różewicz przyszedł do mnie. Miał jedną nogawkę spodni wybitnie dłuższą. Okazało się, że miał w niej dwie nagrody literackie i złoty medal. Oby druga nogawka zrównała się z pierwszą!".

W1999 roku za twórczość całego życia został uhonorowany NagrodąLiteracką im. W. Reymonta, a w roku 2000 nagrodą Nike za tomik "Matka odchodzi".

Katarzyna Zawadzka
Dziennik Łódzki
9 kwietnia 2010

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia