Tancerze freelancerzy

Rozmowa z Pawłem Urbanowiczem.

Teatr Rozbark inauguruje nowy sezon artystyczny 15 września 2018 r. premierą „Lorem Ipsum" w wykonaniu Vagabond Physical Collective, nieformalnego kolektywu, którego członkowie rekrutują się spośród absolwentów i studentów Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Przypomnijmy, że bytomska scena obchodzi w tym roku jubileusz 5-lecia istnienia.

O premierze i o pracy nad spektaklem z Pawłem Urbanowiczem, reżyserem „Lorem Ipsum", rozmawia Magdalena Mikrur-Majeranek.

Magdalena Mikrur-Majeranek: Jaka jest rola reżysera w przypadku spektaklu tworzonego przez kolektyw?

Paweł Urbanowicz: - Formalnie jestem reżyserem, ale tak naprawdę spektakl powstaje dzięki zaangażowaniu i pracy całego zespołu i to od całego kolektywu zależy jego finalny kształt. Moja rola sprowadza się do przygotowania i przedstawienia ogólnego konceptu spektaklu oraz pilnowania, by podczas procesu twórczego za bardzo od niego nie odbiegać.

„Lorem Ipsum" to spektakl, który otwiera sezon artystyczny w Teatrze Rozbark. O czym opowiada premierowa produkcja?

- Spektakl pierwotnie miał traktować o poczuciu samotności, choć ostatecznie powiedziałbym, że stworzyliśmy historię o poczuciu braku: braku przynależności, spełnienia, nasycenia. Jest to również traktat o przekraczaniu granic w celu zaspokojenia tych braków oraz o możliwych konsekwencjach takiego zachowania. Struktura spektaklu ma formę kolażu. Stanowi zestawienie różnych sytuacji, które można połączyć w spójną całość.

Czy to spektakl bardziej taneczny czy dramatyczny?

- Powiedziałbym, że to raczej spektakl teatru fizycznego. Jest w nim również taniec, ale dużo pracujemy na prostych działaniach fizycznych.

Jak długo trwały przygotowania do premiery?

- Stricte fizyczne próby trwały zaledwie dwa tygodnie. W czerwcu tego roku mieliśmy prapremierę w Suwałkach, ponieważ spektakl został realizowany w ramach stypendium prezydenta miasta Suwałki. Przygotowania do premiery w Teatrze Rozbark również trwają od dwóch tygodni, aczkolwiek jest to praca nieregularna, ponieważ członkowie kolektywu pracują także przy innych produkcjach. Niektórzy z nas przygotowują się do premiery w choreografii Jacka Łumińskiego, inni do spektaklu Jakuba Lewandowskiego. Równoległe przygotowania do wielu produkcji to nieodłączna część pracy nieformalnego kolektywu.

Kto tworzy kolektyw?

- Nasz kolektyw składa się głównie z absolwentów Wydziału Teatru Tańca, ale są wśród nas także studenci piątego roku. To nieformalny, niezależny kolektyw, a współtworzą go freelancerzy, tancerze pracujący przy rozmaitych produkcjach praktycznie w całej Polsce, a czasem też za granicą.

Studiując na jednej uczelni z pewnością mieliście ze sobą dobry kontakt, co zdecydowanie ułatwia pracę przy projektach artystycznych...

- Tak, dlatego też narodził się pomysł założenia kolektywu i wspólnej pracy.

A kiedy powstał Vagabond Physical Collective?

- Kolektyw rozpoczął oficjalną działalność w czerwcu tego roku za sprawą spektaklu „Lorem Ipsum", który powstaje w ramach stypendium artystycznego miasta Suwałki. Od dłuższego czasu chcieliśmy nad czymś wspólnie pracować, ale do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości. Kiedy nagle nadarzyła się sposobność, wykorzystaliśmy ją i rozpoczęliśmy oficjalną współpracę.

Czy posiadacie już pomysły na kolejne wspólne projekty?

- Oczywiście, jednakże to, czy one zostaną zrealizowane uzależnione jest od tego, czy uda nam się pozyskać środki finansowe. Obecnie skupiamy się na rozwijaniu i eksploatowaniu już stworzonego spektaklu.

Dziękuję za rozmowę.

___

Paweł Urbanowicz - suwalczanin, członek nieformalnego kolektywu artystycznego Vagabond Physical Collective wywodzącego się z Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie.

Magdalena Mikrut-Majeranek
Dziennik Teatralny Katowice
14 września 2018

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia