Teatr jak malowanie

"Lato w teatrze" w GOK

Niemal przez cały lipiec Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie realizował projekt w ramach programu "Lato w teatrze". Efektem końcowym warsztatów była sztuka "Chomicza przygoda".

Projekt finansowało Ministerstwo ''Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynował Instytut Teatralny w Warszawie. W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty teatralne, muzyczne, aktorskie, scenograficzne i kreatywnego myślenia. Adresatem wakacyjnych warsztatów były dzieci w wieku 6-12 lat, mieszkający w Lipiankach (gm. Nowy Duninów).

Celem warsztatów była edukacja poprzez zabawę w teatr, a zajęcia miały również uświadomić dzieciom, jak szeroką jest on dziedziną sztuki. Zajęcia prowadzili animatorzy kultury, reżyser, scenograf oraz muzycy. - Ich rola polegała na moderowaniu i zachęcaniu dzieci do zabawy w teatr. Program zajęć był realizowany w taki sposób, aby każdy mógł realizować swoje talenty. Dla uczestników projektu była to szansa przełamania nieśmiałości, doświadczenia sukcesu oraz wspólnej pracy. Dodatkowo dzieci samodzielnie projektowały stroje, w których wystąpiły podczas premiery przedstawienia - mówi Katarzyna Ludwiczak, kierownik GOK-u.

Punktem wyjścia do teatralnych zabaw była interpretacja obrazów polskich malarzy z XIX i XX w. A efektem końcowym przedstawienie "Chomicza przygoda", którego premiera odbyła się w remizie OSP w Lipiankach. W pomoc przy realizacji projektu zaangażowane było Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" oraz OSP w Lipiankach.

(gsz)
Tygodnik Płocki
8 sierpnia 2013

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia