Teatr jako medium spraw publicznych

4. Konkurs Wydawniczy w Instytucie Teatralnym

Do 29 lutego Instytut Teatralny przyjmuje zgłoszenia projektów naukowych poświęconych sztuce scenicznej w ramach czwartej edycji Konkursu Wydawniczego. Konkurs został ogłoszony w celu wyłonienia publikacji finansowanych i wydawanych przez IT w ramach serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego.

Istotna jest otwarta formuła Konkursu, umożliwiająca wszystkim autorkom i autorom, którzy są zainteresowani współpracą z Instytutem - niezależnie od ich instytucjonalnych afiliacji czy dorobku - przedstawienie swoich propozycji.

Celem Konkursu Wydawniczego jest wspieranie rozwoju rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performansom poprzez wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii. Instytut Teatralny będzie wspierał szczególnie te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, jakie spełnia on wobec wspólnoty kulturowej. Z zainteresowaniem spotkają się propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, stanowi narzędzie umożliwiające poznanie mechanizmów kształtujących tożsamość i świadomość zbiorową.

Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2020, rozstrzygnięcie czwartej edycji Konkursu nastąpi 31 marca 2020 roku. Realizacja projektów rozpoczyna się od maja 2020.

Regulamin i formularz aplikacyjny są dostępne na stronie instytut-teatralny.pl

W pierwszej edycji Konkursu do realizacji wyłoniono dwa projekty: Doroty Sajewskiej "Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny" i Łucji Iwanczewskiej "Polski teatr intelektualnej wspólnoty". Zwycięzcą drugiej edycji Konkursu był projekt Marcina Kościelniaka "Egoiści. Kultura Zrzuty i trzecia droga w kulturze polskiej lat 80". W trzeciej edycji Konkursu laureatem został Zbigniew Majchrowski z projektem "Dziady. Transformacje. Wokół najnowszych inscenizacji dramatu".

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
19 grudnia 2019

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...