Teatr Kana w maju

szczeciński Teatr Kana oferuje wiele ciekawych propozycji

W maju szczeciński Teatr Kana oferuje wiele ciekawych propozycji. A mianowicie do 7 maja będzie odbywał się projekt "Autsajderzy. Przywołanie obecności - alternatywna lekcja teatru". Jest to projekt edukacyjny, którego zadaniem jest przybliżenie odbiorcom zjawiska kultury studenckiej i kultury opozycyjnej lat 70. i 80., a także roli sztuki jako "odpowiedzi na rzeczywistość", w kontekście współczesności.

W teatrze Kana odbędą się warsztaty teatralne, a później nastąpi spotkanie z aktorami oraz pokaz filmów z działalności Teatru Akademii Ruchu – wstęp jest wolny. Akademia Ruchu jest grupą twórczą działającą na pograniczu różnych dyscyplin - teatru, sztuk wizualnych, sztuki performance i filmu. Od samego początku swojego istnienia jest znana jako "teatr zachowań" i narracji wizualnej. Cechy wspólne w procesie twórczym Akademii Ruchu to: ruch, przestrzeń i przesłanie społeczne oraz związane z tym przekonanie, że radykalizm artystyczny i przesłanie społeczne nie muszą się wykluczać.

Punktem kulminacyjnym projektu będzie przedstawienie, pt.”Chińska lekcja”, w której została podjęła próba uwolnienia się od zasady strukturalnego łączenia poszczególnych składników pokazu publicznego. Chińska lekcja to raczej szereg niepowiązanych intencjonalnie ze sobą w jedną całość grupowych performances. Kolejność ich przedstawiania może być zmienna i dowolna, podobnie jak rodzaj przestrzeni prezentacji i ilość przedstawionych w danym przypadku działań. Ich podstawową cechą wspólną jest jedność formalna, wywodząca się z rozwijanych od trzydziestu lat poszukiwań Akademii Ruchu w obszarze języka wizualnego teatru.  

13 i 14 maja będzie trwał IX Ogólnopolski Przegląd Szkół Niepublicznych, oczywiście wstęp dla wszystkich jest wolny. Jest to coroczny festiwal grup teatralnych działających w szkołach niepublicznych, organizowany przez Szkołę Słoneczną przy współpracy Teatru Kana. Oprócz prezentacji teatralnych młodzież uczestniczyć będzie także w warsztatach artystycznych.  

16 maja o godz. 20.00 będzie miała miejsce EUROPEJSKA NOC MUZEÓW, na której będziemy mogli oglądać prezentację, pt. „Z archiwum K.”. Jest to pokaz dokumentacji filmowych z festiwali i projektów autorskich Teatru Kana w latach 2006-2008. Spotkanie odbędzie się w Kanie, oczywiście wstęp wolny.  

Do końca maja mamy możliwość podziwiać wystawę fotografii Marka Noniewicza, pt. „Sommer Album”, która znajduje się w Piwnicy Kany. Jest to wystawa zrealizowana w ramach projektu „Obraz utrwalony”, prezentującego twórców zainteresowanych pogranicznymi obszarami współczesnej fotografii, artystów „wędrujących raczej ścieżkami niż drogami, zdradzających zindywidualizowane podejście do fotograficznego medium”.   

* Wszystkie informacje zostały dostarczone przez Teatr Kana.

Maria Paulina Piorkowska
Dziennik Teatralny Szczecin
7 maja 2009

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...