Teatr klasy BE 2013: sezon : swinarski

w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie

W ramach nowego sezonu 2013/2014 kuratorki TEATRU KLASY BE ogłaszają otwarty konkurs na projekt wydarzenia artystycznego w STREFIE BE, nowej przestrzeni performatywnej Narodowego Starego Teatru w Krakowie, nawiązującego do sezonu : swinarski.

TEATR KLASY BE komentuje wydarzenia sezonu – teatralnie, muzycznie, filmowo, wykorzystując nowe media, performanse, happeningi, wykłady performatywne.

Zapraszamy niezależnych twórców i debiutujących artystów do zgłoszenia się do otwartego konkursu. Wyłonimy sześć projektów, które następnie zostaną zrealizowane i pokazane w STREFIE BE do końca 2013 roku.

Projekty powinny być związane z sezonem : swinarski, tj. z recepcją twórczości i życiorysem Konrada Swinarskiego oraz jego związkami z nst ><krk; w szczególności ze spektaklami: Do Damaszku, Akropolis, Nie-boska komedia i Król Edyp (to tytuły premier nst><krk w pierwszym kwartale sezonu).

Idee projektów: nowatorstwo, klasyczność, wielkie tematy.

Interesuje nas, w jaki sposób młodzi twórcy mogą krytycznie działalność Konrada Swinarskiego z nowymi środkami wyrazu: performansem, nowym tańcem, wideo art, muzyką eksperymentalną, projektami plastycznymi.

Proponowane formy: słuchowisko, czytanie i wykład performatywny, koncert, gra w ramach site-specific, instalacja, nowy taniec.

Szczególnie zapraszamy studentów i absolwentów kierunków artystycznych i performatywnych (szkół teatralnych, tanecznych, performatyki, Akademii Sztuk Pięknych, nowych mediów itd.).

Regulamin konkursu:

Termin składania projektów: 20 września 2013 na adres mailowy: teatr.klasy.be@gmail.com

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 23 września 2013.

Maksymalny budżet projektu to 1000,00 zł netto.

Wymagane dokumenty:

- Założenia merytoryczne projektu (3600 znaków ze spacjami);

- biogramy i portoflio twórców projektu;

- planowany budżet, uwzględniający wszystkie koszty projektu, takie jak: honoraria, koszty własne, koszty zakupu materiałów, których nie zapewnia organizator.

Warunki realizacji projektów wybranych w konkursie:

Narodowy Stary Teatr gwarantuje:

- salę (STREFA BE) wraz ze sprzętem technicznym dostępna na potrzeby prób i pokazu (maksymalnie 3 dni);

- wsparcie technika (nagłośnienie, oświetlenie, montaż scenografii) podczas prób i pokazu.

Dodatkowy sprzęt techniczny, przejazdy, zakwaterowanie twórców, przewóz sprzętu itd. opłacane są w ramach budżetu będącego częścią dokumentacji projektu.

Termin realizacji wybranych projektów: październik-grudzień 2013 (szczegółowe daty prób i pokazów do uzgodnienia).

Wybrane projekty zostaną zaprezentowane jednorazowo, z możliwością dalszej prezentacji na mocy dalszych ustaleń pomiędzy twórcami a nst ><krk.

Kuratorki: Katarzyna Lemańska i Karolina Wycisk
Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PERFORMAT

Informacje na temat tk#BE: https://www.facebook.com/pages/teatr-klasy-B/169096139908993?ref=hl

(-)
Materiał Teatru
6 września 2013

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia