Teatr obrazu Leszka Mądzika

Muzeum Pałac w Wilanowie i Scena Plastyczna KUL serdecznie zapraszają na wystawę "Teatr obrazu Leszka Mądzika. 40-lecie twórczości". Wernisaż odbędzie się 26 lutego br. Wystawę będzie można oglądać w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie w dniach 27 luty- 30 marca br.
Jubileusz 40-lecia pracy twórczej Leszka Mądzika stanowi pretekst do zaprezentowania warszawskiej publiczności dokonań artysty związanego od wielu lat z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Rozległe zainteresowania artysty obejmują zarówno teatr, jak i sztuki przedstawiające: malarstwo, fotografię, grafikę. Autorski teatr Leszka Mądzika to teatr bez słów, unikający konkretnej, fabularnej narracji, teatr pełen obrazów rodzących się na oczach widza; teatr bez aktorów, w którym mocno zaakcentowana jest obecność żywego człowieka z właściwym mu bagażem lęków, niepowodzeń, ale też wiary na drodze ku śmierci. Artysta zaprojektował scenografię do wielu spektakli przygotowywanych we współpracy z teatrami polskimi i europejskimi. Na ekspozycję prezentowaną w Wilanowie składają się specjalnie przygotowane makiety, wybrane fragmenty scen oraz obiekty scenograficzne pochodzące ze spektakli Sceny Plastycznej KUL, m. in. “Zielnik”, “Wilgoć”, “Wrota”, “Wędrowne”, “Tchnienie”, “Kir”. Całość wzbogaci prezentacja muzyki towarzyszącej spektaklom. Wystawa została tak zaaranżowana, by pozwolić widzom odczuć atmosferę i charakter scenicznych obrazów powstających w Scenie Plastycznej KUL, a także umożliwić publiczności wejrzenie do “wnętrza” teatru Leszka Mądzika, czego nie mają szansy uczynić siedząc na widowni. Komitet honorowy: J.E. Abp. Józef Życiński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Zdrojkowski, Prezydent Lublina Adam Wasilewski, Eugenio Barba, Maja Komorowska, Henryk Mikołaj Górecki, Andrzej Seweryn, Ellen Stewart, Józef Szajna, Andrzej Wajda. Wystawie towarzyszyć będzie spektakl “Odchodzi” oraz spotkanie z Leszkiem Mądzikiem , które odbędzie się 27 lutego br.
Aleksandra Głowacz
Materiały Muzeum Pałac w Wilanowie
25 lutego 2008

Książka tygodnia

Słownik biograficzny teatru polskiego, tom III: 1910-2000
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia