Teatr Wierszalin w projekcie "Teatr Polska"

"Wierszalin. Reportaż o końcu świata" - reż: Piotr Tomaszuk

Celem projektu jest promocja ciekawego repertuaru wśród środowisk pozbawionych kontaktu z twórczością teatralną oraz zaktywizowanie teatrów do działalności wykraczającej poza własne miasto i konkretny budynek teatralny. Inspiracją były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.

Do tegorocznej, czwartej edycji programu "Teatr Polska" zgłosiło się 86 spektakli. Spośród nich Komisja Artystyczna wyłoniła 15 przedstawień. W ich gronie znalazł się Teatr Wierszalin z Supraśla. To już druga edycja projektu, w której bierze udział grupa Piotra Tomaszuka. W ubiegłym roku zespół Wierszalina pokazywał "Traktat o manekinach", a w tegorocznej edycji zjeździ kraj ze spektaklem "Wierszalin. Reportaż o końcu świata". Przedstawienie zostanie pokazane w miejscowościach takich jak Elbląg, Teremiski, Gołdap, Mrągowo, Hajnówka, Ciechanowiec, Sejny ,Ełk, Olecko, Krasnystaw, Zamość, Szczytno do końca 2012 roku. 

Sztuka "Wierszalin. Reportaż o końcu świata" przedstawia fenomen podlaskiej wsi i pochodzącego z niej proroka Iljii. W Wierszalinie, zagubionej wiosce na Białostocczyźnie, w latach trzydziestych minionego wieku grupa religijnych odstępców od prawosławia pod wodzą proroka Iljii, zamierzała wybudować nową stolicę świata. Spektakl powstał na podstawie tekstu Włodzimierza Pawluczuka - socjologa, antropologa i religioznawcy, który w słynnej książce z 1974 r. przedstawił fenomen tego miejsca. Piotr Tomaszuk, dyrektor Teatru Wierszalin wybrał do swojego spektaklu głównie materiał źródłowy. Relacje zebrane od świadków, a niekiedy wprost od uczestników wydarzeń z tamtych lat, połączył w jeden fascynujący korowód. Krąży w nim sześcioro znakomitych wykonawców odtwarzających prostych chłopów z polsko-białoruskiego pogranicza.

Projekt realizowany w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Teatr Polska ze środków MKiDN.

Magdalena Gorbacz
Gazeta Współczesna
20 sierpnia 2012

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia