Teatralna majówka w Brzezince

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Od 28 kwietnia do 4 maja członkowie włoskiego laboratorium teatralnego Regula contra Regulam zapraszają do leśnej bazy Instytutu Grotowskiego na sesję otwartą.

Zespół Regula contra Regulam Teatro wraz z zaproszonymi gościnnie mistrzami prowadzi warsztaty dla aktorów i reżyserów, odbywające się regularnie dwa razy w roku w Brzezince, leśnej bazie Instytutu Grotowskiego. Jest to miejsce sprzyjające pracy twórczej i odpoczynkowi po całodziennym wysiłku. Każda sesja gromadzi praktyków, adeptów i uczonych z różnych kultur, stając się okazją zarówno do wspólnej pracy, jak i do prezentacji prac, konferencji czy pokazów wideo. XIV sesję otwartą Regula contra Regulam poprowadzą: Raúl Iaiza, założyciel zespołu Regula contra Regulam Teatro, oraz Isabelle Maurel. Praca twórcza skupi się na dramacie „Pokojówki" Jeana Geneta oraz zjawisku teatru w teatrze. Podczas sesji zaplanowano zajęcia grupowe oraz indywidualne, a dodatkowo prezentacje pracy, pokazy filmów i wykłady stanowiące uzupełnienie zajęć.

Program sesji, prowadzonej w językach angielskim i włoskim, przewiduje poranną pracę treningową oraz popołudniową twórczą. Codzienny trening będzie się składał z treningu fizycznego (ćwiczenia plastyczne, relacja dynamika–impuls, „rytmiczne ciało", akrobatyka aktora), treningu wokalnego (techniki oddychania i emisji głosu, rezonatory fizyczne, ćwiczenia wokalne, dynamiczne i agogiczne) oraz śpiewu (śpiew jednogłosowy i chóralny, chironomia, techniki intonacji i modulacji dźwięku, relacja głos–ruch–przestrzeń). Część treningową dopełnią: improwizacja oraz praca nad dynamicznym wykorzystaniem przestrzeni, ćwiczenia kompozycyjne, kompozycja i dramaturgia aktora, ścieżka kreacji, techniki montażu. Montaż końcowy, oparty na proponowanym tekście, zostanie zaprezentowany jako rezultat pracy. Przed wzięciem udziału w sesji uczestnicy powinni zapoznać się z dramatem „Pokojówki" i, jeśli to możliwe, przynieść ze sobą tekst w języku ojczystym.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Giulii Varotto: giulia@regulacontraregulam.eu do 17 marca 2014. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Instytutu Grotowskiego:

www.grotowski-institute.art.pl/files/14%20open_session_rcr_application%20form.doc

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 300 EUR (220 EUR dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej). Cena obejmuje wyżywienie oraz zakwaterowanie, ale nie obejmuje kosztów podróży do/z Wrocławia.

Regula contra Regulam (RcR) to laboratorium teatralne prowadzone przez Raúla Iaizę, którego działalność skupia się na podobieństwach i różnicach między treningiem a inscenizacją. Laboratorium działa na dwóch płaszczyznach – edukacji oraz badań. XIV sesja otwarta odbywać się będzie w ramach działalności edukacyjnej Regula contra Regulam.

„Regula contra Regulam" to sprzeczne wyrażenie. Przywołuje odwieczną sprzeczność między koniecznością przestrzegania reguł i jednocześnie chęcią odstąpienia od nich. Formuła ta charakteryzuje także istotę teatru, w którym spotkają się dyscyplina i inwencja twórcza.

Raúl Iaiza w taki sposób mówi o idei pracy zespołu: „Wierzę, że związek – czy też most – łączący ramy treningu z jednej strony z inscenizacją i pracą twórczą z drugiej można właściwie wykorzystać jedynie poprzez akceptację paradoksu polegającego na tym, że musimy tworzyć reguły z góry skazane na łamanie, przy czym łamanie reguł nieuchronnie staje się też regułą. Mamy tu więc stale osuwające się nadbrzeża i walące się mosty, które odradzają się w coraz to nowej formie".

Raúl Alejandro Iaiza urodził się w 1964 roku w Argentynie. Reżyser teatralny i pedagog, z wykształcenia muzyk, założyciel i dyrektor Teatru Regula contra Regulam w Mediolanie (Włochy) – laboratorium teatralnego działającego w obszarach edukacji, inscenizacji i badań, ze szczególnym naciskiem na „badania teatralne" i muzykę. W latach 2000–2011 był asystentem Eugenio Barby w Odin Teatret w Holstebro (Dania), pracował nad spektaklami: „Sól", „Sen Andersena", „Don Juan w piekle" i „Chroniczne życie". Od 2007 roku prowadzi w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego projekt edukacyjny Regula contra Regulam, obejmujący programy edukacyjne (otwarte sesje pracy) i badania (Regola dei Laudesi, Fugue on Training). Jako reżyser i pedagog regularnie współpracuje z wieloma instytucjami na świecie, m.in. z Diaspora/National Theatre of Scotland (Glasgow, 2008), Hooyong Performing Arts Centre (Korea Południowa, 2008–2010), Universidad Nacional de Cordoba, Seminario Jolie Libois, Festival Mercosur (Argentyna, 2009–2011), Comedia Cordobesa, En surco ajeno (Argentyna, 2012), Totentanz, Ensemble Pange Lingua (Szwajcaria, 2012), International Summer Academy, (Paryż, 2013).

Isabelle Maurel studiowała historię sztuki i brała lekcje butō u Masakiego Iwany. Od dwudziestu lat zajmuje się tańcem improwizowanym. Po spotkaniu z Elsą Wolliaston, z którą zatańczyła duet „Rywalka Isztar", rozpoczęła naukę tańca w Afryce Zachodniej. Tańców kongijskich uczyła się u Chrysogone Diangouaya, z którym przez wiele lat realizowała projekty choreograficzne i kulturalne. Od 1999 roku uczy improwizacji i historii kultury afro-amerykańskiej w szkole Free Dance Song. Co roku wystawia uliczne performanse z udziałem studentów i zawodowych tancerzy. Jako solistka brała udział w projektach „Sharing all Voices" oraz „Voices for Tomorrow" w Międzynarodowej Fundacji Yehudi Menuhina, której jest członkinią. Regularnie współpracuje z instytucjami w Afryce, gdzie uczestniczy w projektach edukacyjnych i występuje w spektaklach tańca współczesnego (Centre de Siraba BoboDiolasso, Festival Dance Rue de Brazzaville, Workshops ExCorps A-à Dakar), a także w Paryżu, gdzie współpracuje z plastykami, poetami, aktorami i muzykami jazzowymi.

Więcej: www.regulacontraregulam.eu, www.grotowski-institute.art.pl

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
12 kwietnia 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia