Tematy przewodnie i kuratorzy najbliższych trzech edycji

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta

W niedzielę zakończyła się 25. Malta Festival Poznań, której tematem przewodnim był Nowy Ład Światowy. Dziś organizatorzy festiwalu prezentują kuratorów oraz tematykę kolejnych trzech maltańskich Idiomów.

W roku 2016 Lotte van den Berg zaproponuje program skupiony wokół relacji widza, aktora i świadka. Holenderska artystka działa na pograniczu teatru, perfromansu i sztuk wizualnych. Do swoich wymykających się klasyfikacji projektów (spektakli, happeningów, filmów, wykładów performatywnych) często zaprasza aktorów nieprofesjonalnych - młodzież, mieszkańców miast, przypadkowych widzów. Poszukuje nowego sposobu definiowania aktora i widza zarówno w zamkniętych, tradycyjnych przestrzeniach sztuki, jak i w sytuacjach publicznych.

W 2017 roku Oliver Frlić i Goran Injac pokażą maltańskiej publiczności współczesną, krytyczną sztukę tworzoną na Bałkanach. Idiom ten będzie okazją nie tylko do poznania artystów działających w krajach byłej Jugosławii, ale także przyjrzenia się własnym wyobrażeniom na temat tamtego regionu. Oliver Frlić jest chorwackim reżyserem, który w swoich spektaklach zajmuje się zaniedbanymi obszarami pamięci historycznej Bałkanów, odważnie reinterpretuje klasyczne teksty europejskiego teatru, ujawnia niewygodne tematy i czyni teatr miejscem dialogu i konfrontacji. Goran Injac urodził się w Nowym Sadzie. Jest kuratorem, wykładowcą i riserczerem, obecnie wicedyrektorem do spraw artystycznych w teatrze Slovensko mladinsko w Lubljanie.

W roku 2018 zastanowimy się nad znaczeniem wiary w życiu mieszkańców coraz bardziej zróżnicowanej etnicznie i wyznaniowo Europy. Kuratorem idiomu będzie Jan Lauwers - belgijski reżyser, pisarz, artysta wizualny, założyciel słynnego kolektywu Needcompany. Spektakle Needcompany mówią o skomplikowaniu czasów współczesnych - gdzie wielokulturowość i rozwój cywilizacyjny podszyte są przemocą, lękiem i nierównościami. Grupa od początku swojego istnienia pracuje w środowisku międzynarodowym, wielojęzykowym i multidyscyplinarnym. Jan Lauwers na Malcie występował dwukrotnie - w 2010 roku z trzema przedstawieniami trylogii Sad Face / Happy Face oraz w 2013 roku ze spektaklem Marketplace 76.

(-)
Materiały Organizatora
3 lipca 2015

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia