Tokarczuk uhonorowana przez Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski nadał tytuł doktora honoris causa noblistce Oldze Tokarczuk.

Olga Tokarczuk, laureatka literackiej Nagrody Nobla za rok 2018, odbierze tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. O przyznaniu pisarce wyróżnienia zdecydował senat uczelni na wrześniowym posiedzeniu.

Olga Tokarczuk jest Honorową Obywatelką Wrocławia, od wielu lat jest związana ze stolicą Dolnego Śląska, tutaj mieszka (drugi dom ma w Krajanowie koło Nowej Rudy).

Pisarka jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (od grudnia 2020 także honorowym doktorem uczelni), lecz ściśle współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim. W lipcu 2021 r. powołano Akademickie Centrum Badań. Ex-Centrum Olgi Tokarczuk, w którym m.in. prowadzone będą badania dotyczące najważniejszych tematów obecnych w twórczości noblistki. Autorka „Ksiąg Jakubowych" będzie także prowadziła wykłady i cykl zajęć ze studentami.

O nadaniu pisarce tytułu doktora honoris causa zdecydował senat Uniwersytetu Wrocławskiego.

W recenzji dorobku Olgi Tokarczuk prof. Bogumiła Kaniowska pisze m.in: „Ta najbardziej współczesna ze współczesnych autorek, wyprzedzająca własny czas, nieprawdopodobnie czuła na każde drgnienie aktualności, swą rozmowę z czytelnikiem opiera na kulturowej pamięci, odwołaniu do zapoznanych fragmentów dziejów świata, sprawdzaniu konwencji, która pod jej piórem odzyskuje świeżość".
Tytuł doktora honoris causa także dla znakomitego germianisty

Podczas tego samego spotkania senatorowie uniwersyteccy przyjęli uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa germaniście, prof. Hubertowi Orłowskiemu.

– Wszystkie osiągnięcia naukowe i edytorskie Huberta Orłowskiego mają charakter w najwyższym stopniu oryginalny, często wręcz nowatorski. Każda z jego monografii zapoczątkowała żywą dyskusję w zbiorowości naukowej, w wypadku prac niemieckojęzycznych także albo nawet w pierwszym rzędzie zagranicznej. Cieszą się nie tylko rozgłosem, ale i wielkim uznaniem krytyki i czytelników – napisała prof. Maria Kłańska w recenzji dorobku uczonego.

Termin uroczystości nadania honorowych doktoratów jeszcze nie jest znany.

(-)
wrocław.pl
30 września 2021
Portrety
Olga Tokarczuk

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia