TR Warszawa | STOP nienawiści, STOP uprzedzeniom, STOP dyskryminacji

Oświadczenie zespołu TR Warszawa

W związku z homofobicznymi wypowiedziami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych polityków oraz antysemickim przekazem mediów rządowych poniżej przekazuję oświadczenie zespołu TR Warszawa.

W związku z homofobicznymi wypowiedziami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych prominentnych polityków partii rządzącej oraz antysemickim przekazem mediów rządowych pragniemy oświadczyć, że zespół TR Warszawa przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, religię czy orientację seksualną.

Jesteśmy teatrem otwartym na różnorodność światopoglądową. Nie dajemy zgody na publiczne poniżanie, szczucie, szerzenie nienawiści wobec mniejszości etnicznych czy seksualnych. W ślad za Powszechną Deklaracją Praw Człowieka powatrzamy: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Stop nienawiści, stop uprzedzeniom, stop dyskryminacji.
LGBT to ludzie, nie ideologia!

Kaja Stępkowska
Materiał nadesłany
18 czerwca 2020
Teatry
TR Warszawa

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia