Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską z teatrologii

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił kolejną edycję "Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie". Zgłoszenia przyjmowane są do końca października.

Celem konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. W konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w Regulaminie obronione w roku akademickim 2014/2015. Prace należy przesyłać do 31 października 2015 (decyduje data stempla pocztowego), na adres Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1 (z dopiskiem "Konkurs na pracę magisterską") oraz w formie elektronicznej na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 27 marca 2016 roku.

Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.instytut-teatralny.pl

Zachęcamy promotorów i magistrantów do zgłaszania prac.

(-)
Materiał organizatora
12 września 2015

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia