Uhonorowanie wybitnych

1. Ogólnopolski Konkurs Perły Tańca 2019

Ogólnopolski Konkurs Perły Tańca 2019 adresowany jest do wybitnych tancerzy, choreografów, pedagogów, teoretyków, promotorów i dziennikarzy, działających na rzecz sztuki tańca.

Jego organizatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. Inicjatorem i współorganizatorem konkursu jest Fundacja Sztuki Tańca z Prezesem Zarządu Panią Bożeną Kociołkowską, pomysłodawczynią projektu. Partnerem przedsięwzięcia jest Teatr Wielki Opera Narodowa.

Celem konkursu PERŁY TAŃCA jest uhonorowanie wybitnych, zasłużonych dla polskiego dziedzictwa twórców sztuki tańca, artystów, pedagogów, teoretyków, promotorów, dziennikarzy, a także popularyzowanie i wspieranie młodych talentów oraz integracja środowiska działającego w sferze sztuki tańca w Polsce.

Gala wręczenia nagród Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca, która odbędzie się 16 marca br. w Sali Młynarskiego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Konkurs jest organizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundację Sztuki Tańca, w partnerstwie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs jest pierwszą tego rodzaju ogólnopolską inicjatywą honorującą artystów sztuki tańca. Nagroda zostanie przyznana w 6 kategoriach, którym nadano imiona wielkich twórców sztuki tańca w Polsce, dla zachowania pamięci ich szczególnych zasług dla polskiego dziedzictwa kulturowego:

- NAGRODA IM. LEONA WÓJCIKOWSKIEGO – przyznawana za całokształt pracy artystycznej, szczególne zasługi dla sztuki tańca, w tym za wybitne kreacje sceniczne lub choreograficzne
- NAGRODA IM. BRONISŁAWY NIŻYŃSKIEJ – przyznawana za najlepszy polski spektakl taneczny
- NAGRODA IM. BARBARY BITTNERÓWNY – przyznawana za wybitną kreację sceniczną / rolę taneczną
- NAGRODA IM. CONRADA DRZEWIECKIEGO – przyznawana za najlepszy debiut taneczny na scenach zawodowych teatrów operowo-baletowych i samodzielnych zespołów artystycznych
- NAGRODA IM. OLGI SAWICKIEJ – przyznawana utalentowanej młodzieży w wieku 16-20 lat, kształcącej się obecnie w dziedzinie tańca
- NAGRODA IM. JANINY JARZYNÓWNY-SOBCZAK – przyznawana wybitnym pedagogom, dziennikarzom, teoretykom i promotorom sztuki tańca

Imprezą towarzyszącą, która poprzedzi Galę, będzie uroczystość złożenia kwiatów pod rzeźbą „W hołdzie polskim artystom baletu".

Małgorzata Kołcz
Materiał organizatora
19 lutego 2019

Książka tygodnia

Rzecz w teatrze Jana Klaty
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michalina Lubaszewska

Trailer tygodnia