Ukazała sią książka

"Teatr kaszubski/ Kaszëbsczi teater" - aut. Daniel Kalinowski - Wydawnictwo Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Nakładem Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ukazał się siódmy tom Vademecum Kaszubskiego - "Teatr kaszubski/ Kaszëbsczi teater" Daniela Kalinowskiego.

Najnowszy tom Vademecum Kaszubskiego ujmuje zjawiska kulturowe związane z teatrem kaszubskim (utwory zaprezentowane na scenie w języku kaszubskim).

Kaszubski teatr wywodzi się z trzech źródeł: z dawnych obrzędów, których część przetrwała do dziś i znalazła odzwierciedlenie w scenariuszach widowisk wiążących się ze ścinaniem kani, dożynkami lub sobótką; z obrzędowości wigilijno-noworocznej łączącej tradycję chrześcijańską z ludowym postrzeganiem rzeczywistości - z gwiżdżów, jasełek czy herodów - oraz teatru amatorskiego popularnego od końca XIX w., a istniejącego do dziś.

Osobnymi kategoriami, które mają związek z teatrem kaszubskim, są widowiska pasyjne, rytuały pielgrzymkowe, teatralizowana obrzędowość, inscenizacje historyczne oraz kabarety. (...)

Daniel Kalinowski

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Zatrudniony od 1996 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Członek m.in. Komisji Nauki o Literaturze PAN, Komisji Kaszubskiej PAU, The Society for the Study of the Multi-Ethnic Literatures of the World, Rady Języka Kaszubskiego oraz Instytutu Kaszubskiego. Redaktor tematyczny czasopisma „Acta Cassubiana" i „Naszego Pomorza" oraz redaktor naczelny „Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego". Członek Rad Programowych pomorskich instytucji muzealnych.

Zainteresowania naukowe: literatura, dramaturgia i teatr kaszubskojęzyczny, kultura buddyjska w tradycji polskiej, motywy żydowskie w literaturze polskiej, polska recepcja twórczości Franza Kafki. Autor m.in. następujących książek: Raptularz kaszubski; Żydzi polscy i pomorscy.

Studia o ludziach i literaturze; Sylwa kaszubskie; Pasaże kaszubskieoraz we współautorstwie z Adelą Kuik-Kalinowską m.in.: Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub i Literatura kaszubska. Rekonesans. Współredaktor serii wydawniczej „Wielkie Pomorze" i redaktor licznych prac monograficznych.

(-)
Materiał Wydawnictwa
26 lutego 2022

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia