Układy rodzinne

pokaz etiud w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych, Radom

25 maja o godz. 18.00 na scenie kameralnej Teatru Powszechnego w Radomiu odbędzie się pokaz etiud w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych

Warsztaty w Teatrze Powszechnym prowadził Janusz Łagodziński. Ich celem było nauczenie myślenia młodych ludzi teatrem. Przedstawiono podstawowe umiejętności dotyczących grania, ale nacisk kładziono przede wszystkim na odsłonięcie pokładów wrażliwości, wyobraźni, budowanie poczucia własnej wartości, wykształcenie umiejętności współpracy z partnerami, nauczenie odwagi w formułowaniu poglądów, tolerancji i zrozumienia dla poglądów innych.

Pracowano w trybie warsztatowym nad materiałem i problemami dotyczącymi i żywo dotykającymi uczniów i ich rówieśników. Źródłem tematów i scenariuszy, którymi zajmowano się scenicznie i analizowano, była młodzież biorąca udział w warsztatach. W ten sposób pojawił się wątek toksycznej rodziny.

Zostaną zaprezentowane wybrane sceny dotyczące skomplikowanych układów rodzinnych. Starano się pokazywać problem ze wszystkich stron konfliktów, dostrzegać i rozumieć różnice wynikające z odmienności budowanych na scenie modeli rodzinnych i ich konfrontacją z marzeniem o idealnej rodzinie.

W pokazie udział wezmą: Anna Biernat, Alicja Cieloch, Anna Lipińska, Katarzyna Łochowska, Edyta Sobótka, Ewelina Walczak, Mariola Wikalińska, Damian Czubak, Radosław Maciąg, Tomasz Motyka oraz Maciej Rudnik.

(-)
Materiały Teatru
17 maja 2011

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...