Unia Polskich Teatrów o sprawie Teatru Rozrywki

Unia Polskich Teatrów ws. zwolnienia dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie

Związek Pracodawców "Unia Polskich Teatrów" od momentu swojego powstania w 2003 r. walczy o autonomię Dyrektorów Instytucji Kultury. Pozwoliło to na stworzenie zapisów prawnych chroniących ową autonomię. Zwolnienie Dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie p. Aleksandry Gajewskiej jest całkowicie niezgodne z przepisami Ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z jej późniejszymi zmianami, art. 15.

Żałosne zdarzenie, które stało się podstawą do owego odwołania i rola jaką w nim odegrała Dyrektor Teatru, pokazują, że to zachowanie dwóch pozostałych osób - reżysera i dziennikarki - budzą uzasadnione wątpliwości, zwłaszcza dotyczące celów ich działania. Obie te osoby są poza jurysdykcją Pana Marszałka. Przypominamy, że dyrektorzy artystycznych instytucji kultury - jakimi są teatry - nie są zatrudniani, ale powoływani na stanowisko przez organizatora, na określoną kadencję. Kadencję, którą można skrócić wyłącznie z określonych ściśle powodów, w których omawiany przypadek się nie mieści. Poza tym odwołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego - co w tym przypadku nie nastąpiło.

Dyrektor Teatru ponosi odpowiedzialność za działanie teatru, jego program artystyczny i wyniki finansowe teatru, w żadnej mierze nie odpowiada za wypowiedzi prywatne zapraszanych do współpracy reżyserów i innych twórców, zwłaszcza kiedy nie padły one publicznie, na konferencji prasowej zorganizowanej przez teatr. Toteż decyzja o zwolnieniu dyrektor TEATRU, zarówno wobec prawa jak i ogólnie przyjętych praw zwyczajowych jest niedopuszczalna. Urząd Marszałkowski nie jest pracodawcą Dyrektora Teatru, jest organizatorem powołującym na stanowisko Dyrektora Teatru i nadzorującym działalność instytucji kultury na podstawie podpisanej umowy między organizatorem i dyrektorem o warunkach organizacyjno-finansowych instytucji w okresie kadencji.

Wobec powyższego - postulujemy, aby Pan Marszałek wycofał się z tej emocjonalnej, ale błędnej w kontekście prawnym decyzji, która uderza w dobrze zorganizowaną strukturę jaka jest Teatr Rozrywki w Chorzowie.

Z poważaniem

Zarząd Związku Pracodawców
Unia Polskich Teatrów

Prezes Unii Polskich Teatrów
Maciej Englert

(-)
Informacja nadesłana
10 czerwca 2019

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia