Usłyszeć teatr... Kultura dla wszystkich(?)

dostępność kultury dla niepełnosprawnych

Teatr Konsekwentny od trzech lat realizuje spektakle przystosowane dla osób niesłyszących i niewidzących. Informacyjny portal kulturalny www.uslyszecteatr.waw.pl jest poszerzeniem tej oferty. 27 września w siedzibie Teatru Konsekwentnego odbędzie się debata pt. "Usłyszeć teatr... Kultura dla wszystkich?"

Teatr Konsekwentny, oprócz swojej stałej działalności repertuarowej, od trzech lat zwraca szczególną uwagę na potrzeby widzów z dysfunkcjami wzorku i słuchu. Przedstawienia w ramach projektu „Usłyszeć teatr…” dostosowane do osób niewidzących i niesłyszących, to wydarzenia, które cieszą się nie tylko zainteresowaniem niepełnosprawnych, ale również motywują inne teatry do poszerzenia swej oferty. W tym roku pomysłodawcy projektu postanowili pójść o krok dalej, czego efektem jest informator internetowy Warszawy o działaniach kulturalnych i wydarzeniach artystycznych dostosowanych dla osób niewidzących i niesłyszących www.uslyszecteatr.waw.pl.

– Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego kontynuuje ten nowatorski program aktywizacji niepełnosprawnych przez sztukę i otwarcia podmiotów kulturalnych na wykluczone grupy społeczne od 3 lat – mówi pomysłodawczyni i koordynatorka projektu Aldona Machnowska-Góra, wiceprezeska Stowarzyszenia Teatru Konsekwentnego. – W ramach projektu odbyło się już 30 spektakli i warsztatów dla niesłyszących. Włączyliśmy do repertuaru stałych przedstawień spektakl zakwalifikowany przez dyrekcję Polskiego Związku Niewidomych jako „przystosowany do percepcji osób niewidzących. Teraz rusza nowy portal informacyjny, który posiada certyfikat „strona przyjazna niewidomym”, który będzie gromadził informacje o stołecznych /i nie tylko/ wydarzeniach kulturalnych dla osób niesłyszących i niewidzących – dodaje Machnowska-Góra. Spektakl „Pacjent” Adama Sajnuka z udziałem Arkadiusza Września, o którym wspomina koordynatorka projektu, zostanie wystawiony w dniu konferencji.

Konferencja, oprócz prezentacji portalu, będzie miała również formę debaty na temat dostępności kultury dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele organizatorów wydarzeń kulturalnych w Warszawie, urzędnicy Biura Kultury i Biura Polityki Społecznej oraz przedstawiciele środowisk wspierających osoby niepełnosprawne. Chcemy rozmawiać o faktycznej dostępności dóbr kultury i informacji dla osób niepełnosprawnych. Współorganizatorem jest Fundacja Zdążyć z pomocą, która realizuje projekt „Poza Ciszą i Ciemnością” - pierwszy w Warszawie cykl pokazów filmowych z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i napisami dla niesłyszących.

Konferencja ”Usłyszeć teatr… Kultura dla wszystkich?” odbędzie się 27 września 2010 o godzinie 15:00 w siedzibie Teatru Konsekwentnego w Starej Prochoffni.

Honorowy patronat prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz
Projekt dofinansowany ze środków miasta st. Warszawy
Partnerami projektu są: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Fundacja Zdążyć z Pomocą, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, Fundacja Widzialni
Patronaty: PFRON, PZG, PZN,
Patroni medialni: Radio TOK Fm, portal warszawa.ngo.pl, TVN Warszawa, Życie Warszawy

Dalsze informacje:
Marlena Moździńska
Teatr Konsekwentny
+48 509 780 261
Info@teatrkonsekwentny.pl

(-)
wiadomosci.ngo.pl
7 września 2010

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia