W 90. rocznicę urodzin Patrona

7. Nagroda im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru"

Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, pomysłodawca i organizator Nagrody, przypomina, że do 31 stycznia br. przyjmuje zgłoszenia kandydatów do dorocznej Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru", która jak co roku przyznana będzie za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru" została ustanowiona, aby:

- po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

- po drugie, zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

- po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

- po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

- po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Dotychczasowi laureaci to: Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz i Jerzy Trela.

Kapitułę VII edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner - Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski oraz laureaci poprzednich edycji.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur wraz z uzasadnieniem do Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru 2020" mailowo: nagroda@fundacjahubnera.org.pl.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, związki twórcze, uczelnie artystyczne i inne podobne instytucje oraz osoby prywatne.

Regulamin Nagrody znajduje się na stronie www.fundacjahubnera.org.pl w zakładce NAGRODA.

Nagroda VII edycji zostanie uroczyście wręczona w dniu 23 marca, w dniu 90. rocznicy urodzin jej Patrona. Podczas uroczystości wręczenia Nagrody CZŁOWIEK TEATRU po raz pierwszy zostanie przyznane

Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera ZŁOTY PROLOG dla młodego reżysera lub dyrektora, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu wyraźnie realizuje ideały Patrona w następujących aspektach:

- Etyka pracy
- Samodzielność i oryginalność
- Wrażliwość na problemy współczesności
- Dbałość o warsztat
- Wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych

(-)
Materiał organizatora
25 stycznia 2020
Portrety
Zygmunt Hübner

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...