W Białymstoku i poza Białymstokiem

9. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA- NIE-LALKA

19 czerwca rozpocznie się w Białymstoku jedno z największych wydarzeń teatralnych – 9. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA. Przez tydzień na miejskich scenach zobaczymy ponad 150 młodych artystów, kilkudziesięciu artystów profesjonalnych i łącznie ponad pół setki spektakli, adresowanych do wszystkich grup wiekowych. Po raz pierwszy też pokazy festiwalowe odbywać się będą poza Białymstokiem: w Supraślu, Suwałkach i Łomży.

Festiwal LALKANIELALKA to największe tego typu wydarzenie w Europie i jedyny festiwal w Polsce prezentujący szkoły lalkarskie z całego świata. Skupia zespoły, które prezentują innowacyjne podejście do sztuki lalkarskiej i teatru ożywionej formy. Festiwal nie ma charakteru konkursu – to twórcze spotkanie, dialog, wymiana i inspiracja, splecione w dwóch nurtach prezentacji: studenckiej i profesjonalnej. W 2018 roku na Festiwalu obecnych będzie 9 państw: Łotwa, Ukraina, Rosja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa oraz Polska, z których przyjadą reprezentacje 12 szkół – ponad 150 młodych ludzi pragnących podzielić się swoją sztuką, doświadczeniem. W drugim nurcie festiwalowym wystąpią teatry profesjonalne ze Słowenii, Słowacji, Macedonii, Francji, Izraela, Grecji – kilkanaście spektakli prezentujących najciekawsze dokonania na międzynarodowej scenie teatralnej i lalkowej.

Pomiędzy 19 a 23 czerwca 2018 roku Białystok ponownie stanie się stolicą, a właściwie małym „uniwersytetem" szeroko rozumianej sztuki lalkarskiej. Przed nami czas eksperymentów, poszukiwań, a przede wszystkim wzajemnych inspiracji. Jestem przekonany, że nasze spotkanie pozwoli na przekroczenie kolejnych granic w odkrywaniu uroków świata ożywionej formy. Wierzę, że z bogatego programu Festiwalu każdy wybierze coś dla siebie i wyjedzie z Białegostoku pełen niezapomnianych przeżyć, emocji i wzruszeń, wciąż ciekawy nowych ludzi – mówi dyrektor Festiwalu prof. dr hab. Wiesław Czołpiński.

(-)
Materiał organizatora
12 czerwca 2018

Książka tygodnia

Białość
Wydawnictwo ArtRage
Jon Fosse

Trailer tygodnia